Nový šéf vítkovického Evrazu vystudoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské. Kvapík nastoupil do společnosti Vítkovice v roce 1983, prošel řadou strojních a manažerských pozicí. V roce 2001 byl jmenován výkonným ředitelem a členem představenstva Vítkovice Steel, od roku 2007 Evraz Vítkovice Steel.

„Rád bych panu Bailovi poděkoval za jeho nesmírný přínos Evrazu a rovněž bych rád přivítal pana Kvapíka na palubě. Jeho značné znalosti provozu Vítkovic a mimořádné technické a manažerské schopnosti pomohou společnosti Evraz Vítkovice Steel dále posilovat své postavení jednoho z předních producentů výrobků z oceli v Evropě,“ uvedl Alexandr Frolov, generální ředitel Evraz Group.

Evraz Group S. A. je jednou z předních světových ocelářských a těžařských společností. Podniká v Rusku, na Ukrajině, v USA, Kanadě, v Evropě a Jižní Africe. V roce 2008 Evraz Group vyrobil 17,7 milionů tun surové oceli a prodal 17,1 milionů tun výrobků z oceli. Konsolidované příjmy v roce 2008 dosáhly více než 20 miliard dolarů a zisk před zdaněním dosáhl 6,3 miliardy dolarů.