„Rozhodl o tom Mezinárodní rozhodčí soud Mezinárodní obchodní komory v Paříži. Po více než třech letech tak dal soud jednoznačně za pravdu KKCG Industry a ukončil tak obchodní spor, který způsobil pan Beran porušením platných smluv. Po více než třech letech je toto rozhodnutí jednoznačným vítězstvím KKCG Industry,“ uvedl mluvčí společnosti Dan Plovajko.

Mluvčí společnosti Vítkovice Holding Eva Kijonková v reakci na tuto informaci naopak uvedla, že zmíněné akcie stále náleží předsedovi představenstva Vítkovice Holding firmy Janu Světlíkovi. „Vlastnické právo Jana Světlíka k akciím je založeno na zrušení jejich převodu na Davida Berana, a má proto přednost před jakýmikoliv nároky třetích osob, které by chtěly tyto akcie získat od pana Davida Berana. Podíl 45 procent akcií společnosti Vítkovice Holding je podle dosud jediného pravomocného rozhodnutí povinen David Beran vydat Janu Světlíkovi. Akcie jsou stále uloženy v soudní úschově pražského soudu a dosud nebylo platně rozhodnuto o jejich uvolnění,“ uvedla Kijonková.