„V současnosti můžeme říci, že z těchto čtrnácti projektů už bylo sedm projektů v úhrnné hodnotě bezmála tři sta milionů korun schváleno a jejich realizace buď probíhá, nebo jsou krátce před spuštěním,“ sdělila ředitelka ARR Pavla Břusková.

Jde o projekty rozvoje městské a obecní infrastruktury, výstavbu sportovišť a občanské vybavenosti či třeba projekty na regeneraci krajiny a brownfieldů. V loňském roce ARR oslavila patnáct let své existence a Moravskoslezský kraj se stal v srpnu jejím stoprocentním akcionářem.

(map)