Tentokrát bylo podpořeno celkem čtyřiadvacet projektů, které umožní vznik pětatřiceti nových pracovních míst. „Velký důraz klademe na podporu projektů, které přinesou nové dlouhodobé pracovní příležitosti pro nezaměstnané občany a obtížně zaměstnatelné občany se zdravotním či tělesným postižením. Nadační fond pomáhá žadatelům, kteří přišli se zajímavým podnikatelským záměrem, ale nemají dostatek finančních prostředků na jeho realizaci,“ uvedla ředitelka nadačního fondu Helena Gižová.

Od svého vzniku v roce 2000 podpořil nadační fond celkem 653 projektů, které pomohly vytvořit podmínky pro vznik více než 1275 nových pracovních míst zejména pro začínající podnikatele.

Jak mají postupovat zájemci o dotaci?

„Zájemci o příspěvek se dozvídají o Nadačním fondu prostřednictvím úřadů práce, hospodářských komor, nebo přes známé, kteří už mají se spoluprací s fondem zkušenosti. Nadační fond zájemcům pak zašle předběžný informační dotazník, na jehož základě Správní rada Nadačního fondu rozhodne, zda mají žadatelé pokračovat ve zpracovávání projektu. Pokud je vyjádření kladné, žadatelé dále zpracovávají projekt, na tomto spolupracují takzvaní kmotři. Projekt je pak prověřován, a při předložení Správní radě kmotři předkládají své vyjádření. Správní rada rozhodne o případném přiznání nadačního příspěvku,“ upřesnila Helena Gižová.