Podle manažera Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Michala Sobka by se JESSICA mohla stát efektivnější alternativou současné dotační pomoci z evropských fondů. „Funguje na principu investic do finančně návratných projektů v městských oblastech, a to různými formami půjček, úvěrů, vlastních podílů nebo záruk nejen veřejným, ale i soukromým investorům. Předpokladem zavedení JESSICA je založení fondu rozvoje měst. Na vznik fondu má přispět nejméně půl miliardy korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP) určených na regeneraci brownfields (staré průmyslové areály – pozn. red.), o které byl doposud jen omezený zájem,“ upřesnil Sobek.

Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas míní, že předností JESSICA je větší operativnost ve využití evropských prostředků a to, že otevírá nové možnosti zejména pro veřejné i soukromé investory a jejich dlouhodobé investice v městských oblastech. „Nabízí jednodušší a administrativně méně náročnou cestu k evropským penězům a jejich využití za výhodnějších podmínek, než je tomu v tržním prostředí. Pro návratnost investic a jejich dlouhodobý charakter JESSICA preferuje i sama Evropská komise,“ doplnil Palas, který jako předseda Regionální rady Moravskoslezsko memorandum podepsal.

Za Evropskou investiční banku, která je pověřena k podpoře zavedení JESSICA v členských státech Unie, podepsal memorandum Eugenio Leanza. JESSICA je zkratkou anglického „Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas“ a jedná se o jeden z několika finančních nástrojů, které umožňují využít prostředků z evropských strukturálních fondů návratnou formou.

Moravskoslezsko bude prvním regionem v České republice, kde bude JESSICA spuštěna. Mělo by to být ještě do konce letošního roku.