Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie.„Vykazování dat pro tento systém je povinné pro všechny členské státy Evropské unie a vyplývá z příslušných předpisů Evropské unie,“ uvedl Roman Miarka, tiskový mluvčí Celního ředitelství Ostrava, s tím, že Česká republika se do tohoto systému zapojila od okamžiku vstupu do EU, tedy od května 2004. Při kontrole, která se uskutečnila koncem minulého roku, však vyšlo najevo, že mnoho firem o této povinnosti vůbec neví. „Vystavují se riziku sankce až do výše jednoho milionu korun,“ řekl Miarka.

Směrodatný je objem obchodů

Sběrem dat je pověřena Celní správa České republiky. „Povinnost vykazovat data pro Intrastat v České republice může vzniknout jen osobám registrovaným v České republice k dani z přidané hodnoty, to je osobám, kterým finanční úřad přidělil daňové identifikační číslo k dani z přidané hodnoty začínající písmeny ,CZ´ a kteří odesílají zboží do jiného členského státu anebo přijímají zboží z jiného členského státu,“ vysvětlil Miarka, podle kterého je dalším důležitým faktorem objem obchodů.

„Od 1. ledna letošního roku došlo k úpravě prahů osvobozujících od vykazování dat pro Intrastat, a to pro odeslání zboží do celkové hodnoty osm milionů korun a pro přijaté zboží v celkové hodnotě do čtyř milionů korun za kalendářní rok. Povinnost začít vykazovat údaje do Intrastatu vzniká v průběhu kalendářního roku od měsíce, ve kterém došlo při odeslání anebo přijetí zboží k dosažení prahu pro vykazování. Každý vznik povinnosti vykazování údajů do Intrastatu se písemně oznamuje před předáním prvního výkazu místně příslušnému celnímu úřadu,“ uzavřel Miarka.