„Projekt umožní pracovníkům navrhovat náměty na zlepšení a následně své nápady vpracovních týmech zrealizovat. Očekáváme, že nám pilotní projekt systému trvalého zlepšování přinese zejména usnadnění každodenní práce horníků i ostatních pracovníků a zvýšení bezpečnosti,“ vysvětlil Ján Fabián, místopředseda představenstva OKD.

Cíle tohoto snažení je spomocí zaměstnanců najít jednoduchá a dílčí zlepšení, která pomohou vpraxi. Výhodou je, že nápady budou přicházet od samotných pracovníků, kteří znají své pracovní prostředí nejlépe a mohou nejsnáze objevit možná zlepšení.

Podle Fabiána by se zmíněný projekt mohl stát jedním zhlavních nástrojů, které firmě mohou pomoci dlouhodobě zvýšit efektivitu provozu a tím i jistotu perspektivního zaměstnání pro její pracovníky. „Nepochybuji, že většina lidí to bude brát rovněž jako možnost osobně se podílet na zlepšování práce ve společnosti,“ doplnil Fabián.

Vprojektu nechybí ani motivační faktor. Za každý dobrý a proveditelný nápad dostane jeho autor odměnu ve výši tisíc korun. Autory nápadů ocení firma také dodatečně po jejich úspěšné realizaci.

„Odměnu dostanou i pracovníci, kteří budou nápady a projekty realizovat, podle toho, jak velkého zlepšení se podaří skutečně dosáhnout. Continuous Improvement už má své první vlaštovky vpodobě dvou zlepšovacích projektů zpracovávaných již několik týdnů. Zaměřují se na zkrácení údržby vporubu vprůběhu ranní směny a na zlepšení dopravy materiálu od překladiště na pracoviště,“ vysvětlil místopředseda OKD.