Sedm z třiadvaceti prvních maturantů ISO započalo studium na vyhlášených univerzitách ve Velké Británii, USA, Kanadě, Itálii nebo Holandsku. Jejich třídní učitel, Australan Philip Corkill, uvedl, že mu zkušenosti z předchozí učitelské praxe v Austrálii napovídají, že studenti ostravského gymnázia mají pro navazující studium v zahraničí zvládnuty nejen teoretické znalosti, ale i klíčové dovednosti. „Jde například o logické a kritické myšlení, schopnost zapojit se do týmové práce a řešit problémy,“ uvedl Corkill.

Učitelka anglické literatury, Američanka Gitana Chunyo, míní, že škola zaznamenává velmi pozitivní trend nárůstu zájmu studentů ISO o studium na univerzitách v zahraničí. „Hodně mě potěšilo, že dva ze studentů chtějí dokonce studovat na mé „alma mater“ v Rhode Islandu. V angličtině se snažíme naučit žáky nejen plynulému mluvenému projevu, ale pracujeme intenzivně i na rozvoji písemných dovedností. Chceme, aby byli na srovnatelné úrovni se studenty z anglicky mluvících zemí,“ dodala Chunyo.

Ředitel gymnázia Jan Petrus je přesvědčen, že absolventi ISO budou ve studiu na univerzitách úspěšní. „Zprávy z přijímacích zkoušek a prvních týdnů studia nás potěšily, vysoce byly hodnoceny schopnosti našich absolventů prezentovat své vědomosti logicky a systematicky, jejich ústní projev, odpovídající teoretické znalosti i úroveň anglického jazyka, která je opravdu srovnatelná se studenty z anglicky mluvících zemí,“ dodal Petrus.