Základnová stanice v Ostravě-Hošťálkovicích pomalu završí první etapu plánované výstavby.„Po úspěšném uvedení služby WiMAX do24 měst po celé České republice pokračuje její rozšiřování do dalších oblastí. Vysílač v Hošťálkovicích je na území Moravy a Slezska už11. spuštěný vysílač, přímo v Ostravě se jedná vedle stanoviště Varenská již o druhou lokalitu,“ dodalaFianová.

Marcel Procházka, manažer rozvoje služeb a podnikání Českých Radiokomunikací, uvedl, že v průběhu druhého čtvrtletí roku společnost vyhodnotí zájem o služby poskytované prostřednictvím této sítě a na základě výsledků bude plánovat její další rozšiřování.

„WiMAX síť pracuje v licencovaných kmitočtových pásmech, což zaručuje vysokou kvalitu a stabilitu poskytovaných služeb. Tato nejmodernější technologie navíc umožňuje poskytovat služby i tam, kde není přímá viditelnost na základnovou stanici. V porovnání s DSL nabízí technologie WiMAX výrazně větší dosah, takže služby jsou dostupné i v oblastech, kde to v případě technologie DSL není možné z důvodu příliš dlouhého telefonního vedení nebo jeho nedostupnosti.

WiMAX je zkratka anglického označení Worldwide Interoperability for Microwave Access. Jde o otevřené řešení pro bezdrátový přístup v licencovaných pásmech, které díky vyspělým technologiím, vyššímu vysílacímu výkonu a použití směrových antén nabízí velký dosah signálu – teoreticky kolem50 kilometrů při přímé viditelnosti a několik kilometrů v městské zástavbě při využití spojů bez přímé viditelnosti.

„Výhodou je rovněž vysoká kapacita připojení, kterou lze rozdělit mezi desítky klientů a každému z nich garantovat stabilní přenosovou rychlost. Prostřednictvím WiMAX sítě jsou poskytovány komplexní telekomunikační služby – vysokorychlostní přístup k internetu, hlas a data, jejichž parametry jsou volitelné, a je možné nabízet jak nesymetrické, tak i symetrické rychlosti,“ dodala Fianová.