Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) zásobují vodou přes milion obyvatel Moravskoslezského kraje a při kontrole probíhající od listopadu loňského roku vyšlo najevo, že zisk v posledních letech jde do desítek procent. V protokolu odhalujícím hospodaření SmVaK vypracovaném kontrolory, který má Deník k dispozici, vyplývá, že na pitné vodě zaznamenala společnost vlastněná firmou Aqualia v letech 2007 a 2008 skokový zisk až ve výši 46 procent. Kontroloři tak vysoké a nestandardní výdělky nazvali jako „zisk nepřiměřený“, který se „zcela vymyká průměrné dlouhodobě dosahované úrovni zisku v odvětví vodárenství“. Standardní výše se přitom pohybuje u pitné vody přibližně kolem deseti procent.

O tom, že se finanční ředitelství (FŘ) zajímá o hospodaření SmVaK, se akcionáři dozvěděli na valné hromadě konané letos v dubnu. „Bylo nám předsedou představenstva řečeno, že kontrola probíhá s tím, že se neočekávají nějaké negativní dopady,“ řekl Deníku jeden z akcionářů Miroslav Frank. „Zároveň tam bylo řečeno, že míra zisku před zdaněním u horního rozsahu je čtyřicet procent, a stočného třicet procent, což už v té době jednoznačně signalizovalo, že je něco v nepořádku,“ upozornil a jedním dechem dodal: „Tady asi došlo k porušení zákona, a tím pádem naše společnost, kterou spoluvlastním, může být penalizována ze strany dozorujícího orgánu. Zároveň, pokud tam k porušení zákona došlo, tak může být žádáno i o vydání bezdůvodného obohacení.“

V letech 2007 až 2009 schválila Aqualia výplatu dividend a části nerozděleného zisku, vždy za předchozí rok, v hodnotě téměř jedné miliardy korun. Letos další čtvrt miliardu.

Z kontroly navíc odhalila, že v období let 2002 až 2008 byl veškerý disponibilní zisk společnosti SmVaK, včetně kapitálových fondů a nerozděleného majetku z předchozích let, určen valnou hromadou na výplatu dividend.

„Za období let 2002 až 2008 tak bylo mimo vodárenské odvětví odčerpáno 4,1 miliardy korun, což převyšuje hodnotu základního kapitálu společnosti SmVaK (přibližně 3,5 miliardy korun),“ stojí v protokolu.

Zatím není jasné, jaké případné sankce může SmVaK od finančního ředitelství čekat. „Kontrola dosud nebyla Finančním ředitelstvím v Ostravě dokončena, z čehož vyplývá, že nemůže být ani zahájeno řízení ve věci případného uložení pokuty,“ vyjádřila se mluvčí FŘ Petra Homolová.
Vedení SmVaK Ostrava se k probíhající kontrole podle slov mluvčí společnosti Evy Špirochové v současné době vyjadřovat nebude.

Rozčarování obrovskými zisky vodárenské společnosti však panuje u jejích zákazníků, mezi které se řadí i města a obce sdružené do Severomoravského vodárenského svazu. Již loni byli jeho zástupci znepokojení nárůstem ceny na rok 2010 na kubíku vody o více než pět procent. „Chceme nějakým způsobem požádat o to, aby snížili ten zisk,“ přiznal Lumír Mžik, předseda svazu a dětmarovický starosta v jedné osobě. „Oni mají kohoutek v ruce, my tu vodu vždycky budeme potřebovat. Cena vody bude taková, kolik budeme schopni zaplatit,“ povzdechl si.

Platby nestačí ani na náklady

SmVaK platí obcím, kterým dodává vodu, pronájem za vodovodní řad, ovšem jak Mžik přiznal, tyto peníze v žádném případě nepokryjí náklady na jejich renovaci. „Část toho zisku by se dala dát do obnovy těchto zařízení,“ přemýšlí. Zástupci Severomoravského vodárenského svazu chtějí v nejbližší době iniciovat jednání s vedením SmVaK a své představy jim sdělit.

Mezi zákazníky SmVaK patří i akcionář SmVaK Miroslav Frank, který se s nepřiměřenými zisky smířit nehodlá. „Jakmile toto bude známo, tak samozřejmě se moje společnosti budou muset na základě obchodního zákoníku přihlásit o škody jim způsobené,“ řekl Frank. Zároveň uvedl, že mít čtyřicetiprocentní zisk na komoditě, bez které se lidé neobejdou, je naprosto nemravné. „To, co se mi zdálo jako nejhorší, se pomalu naplňuje,“ dodal.

Španělelská společnost Aqualia odkoupila majoritní podíl SmVaK (98,5 %) v polovině roku 2006 od investiční skupiny Penta přibližně za sedm miliard korun. Penta téměř stoprocentní podíl získala o tři roky dříve za zhruba tři miliardy.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava zásobují pitnou vodu Frýdek-Místek, Karvinou, Opavu a Nový Jičín, smluvně ji dodávají i do Ostravy, Hlučína, Studénky a dalších obcí kraje. Vodu vyváží i do zahraničí, a to do příhraničních oblastí Polska. SmVaK provozují také přes šest desítek čističek odpadních vod.

Celkově si za kubík pitné vody SmVaK v letošním roce účtují 57,88 korun.