„Na jednání ministrů životního prostředí obou států jsem jako hejtman kraje, který má vysoký stupeň znečištění ovzduší, předložil návrhy na postupné zlepšení situace v této oblasti. Informoval jsem přítomné o uzavření memoranda mezi krajem a významnými podniky našeho kraje o dobrovolné regulaci zdrojů i mimo smogovou situaci. Dále jsme probírali vydávání integrovaných povolení v České a Polské republice, a také možnost regulace emisí z lokálních topenišť,“ informoval hejtman Palas.

První setkání česko-polské pracovní skupiny se uskutečnilo už v polovině května. Už tehdy vznikla dohoda, že je nutné prohlubovat spolupráci mezi oběma státy a hledat konkrétní kroky ke zlepšení situace na obou stranách hranice.