S ohledem na probíhající koronavirovou pandemii bude kurz z velké části veden on-line. „Teoretická část bude kombinací výuky prezenční a on-line po dobu čtyř týdnů. Forma on-line výuky bude probíhat prostřednictvím výukových rozhraní jako je Moodle nebo Zoom. Poté kurzisté zahájí praxi na lůžkových a ambulantních odděleních nemocnic AGEL po celé České republice,“ uvádí zástupkyně ředitele AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě Alžběta Panáková.

On-line kurzu Sanitář se mohou zúčastnit zájemci starší 18 let s ukončeným základním vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. Uchazeč musí být očkován proti hepatitidě typu B, případně mít za sebou 1. dávku vakcíny v době začátku kurzu. Přihlášku lze vyplnit v tomto internetovém odkazu. 

Účastník kurzu platí poplatek ve výši šest tisíc korun. Ovšem pokud absolventi kurzu nastoupí do některého zdravotnického zařízení skupiny AGEL, je mu celá výše kurzovného vrácená zpět. O proplacení kurzovného mohou také požádat lidé evidovaní na úřadu práce.

Kvalifikační kurz končí praktickou a teoretickou zkouškou. Po skončení kurzu obdrží absolventi osvědčení o způsobilosti výkonu povolání sanitáře s neomezenou platností.

Sanitář poskytuje zdravotní péči pacientům pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka, denně empaticky přistupuje k pacientům i jejich potřebám. Zvládá pomocné činnosti, jako je například základní ošetřovatelská péče, převoz pacientů na vyšetření i jejich polohování s cílem prevence proleženin, manipulace s technickým vybavením na operačních sálech, dovoz stravy na oddělení i převzetí a ukládání léčiv pro pacienty a spousta dalších činností.