„Fondu svěřili své kupony hodně i lidé z Bohumína, Ostravy, Frýdku-Místku, Frenštátu, Havířova, Karviné, Nového Jičína i dalších měst. Klienti dostali vyplacenou částku 1250 korun, jako zálohu na budoucí dividendu. MČIF se v roce 1997 transformoval na MCI HOLDING a. s., která vstoupila v roce 2000 do likvidace. Pohledávku v dobrovolné dražbě konané 26. června 2007 odkoupila společnost AGIRA-CREDIT s. r. o zhruba za 3,5 milionu korun a začala obesílat akcionáře doporučenými dopisy se žádostí o vrácení vyplacené zálohy 1250 korun. Pro zajímavost, odhadem je postižených akcionářů odhadem 37 tisíc,“ vysvětlila Marcela Reichelová, koordinátorka Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje. Právě do poradny SOS totiž zamířily v posledních týdnech desítky lidí, kteří se přišli poradit, zda mají vracet, či nemusejí. Marcely Reichelové jsme se proto zeptali na to, jakou radu lidem v tomto složitém případě dává, i na další otázky.

Nejde o první vlnu dopisů, které AGIRA lidem posílá…

Ano, obdobné dopisy už rozesílala v minulosti. První dopis firma nazvala jako poslední pokus o smír a strašák byl na světě. Spousta akcionářů, hlavně starších, kteří nepracují s internetem a v celé situaci se obtížně orientují, se začala obracet na naše poradny. Ve snaze těmto postiženým akcionářům pomoci jsme se obrátili s dotazem na právní oddělení Železáren a drátoven Bohumín. Právníci došli k názoru, že tato záloha byla vázána na podmínku, že v budoucnu bude započtena na výplatu dividend. Souhlas s tímto zápočtem nezpochybnili, tento nárok však nevznikl – společnost nerozhodla o výplatě dividendy. Jedná se tedy o plnění, jehož právní důvod dodatečně odpadl, když situace předvídaná smlouvou, to znamená výplata dividend, dosud nenastala. Bylo třeba vzít také v úvahu skutečnost, že se právo, uplynutím určité doby stanovené zákonem promlčí a vzhledem k datu uzavření smlouvy už v roce 1993 je nárok jednoznačně promlčený.

Z toho by pro laika na první pohled vyplývalo, že doporučení vyznělo v tom smyslu, že lidé platit nemusejí?

Právní oddělení Železáren a drátoven Bohumín opravdu odpovědělo v tom smyslu, že klienti firmě AGIRA peníze posílat nemají, ale zároveň by měli proti její výzvě vznést písemný odpor. Vypracovali vzor dopisu. Ten nám poskytli a v naší poradně jej i s výkladem akcionářům předáváme. Zároveň akcionáře ale upozorňujeme, že právníci tento postup jen doporučují. Z toho vyplývá, že každý akcionář se musí rozhodnout sám, co učiní. Mnoho akcionářů těchto rad využilo a písemnou formou odpor vzneslo, jiní akcionáři se zalekli a zaplatili. Někteří akcionáři však nechali dopis bez povšimnutí a nijak nereagovali.

Ti, kteří nechali dopis bez reakce, ale dostali většinou v předchozích měsících další dopis s obdobnou výzvou k zaplacení…

Je to tak. Existují už tři různé verze dopisů, které se sice liší zněním, ale obsah je stále stejný – méně či více zastrašujícím způsobem žádají o zaplacení částky 1250 korun. Nyní máme opět v poradnách Moravskoslezského kraje rušno. Klienti k nám opět začali chodit a žádat o radu. Společnost AGIRA totiž nelení a rozesílá těmto akcionářů další dopisy. Společnost vyrukovala s dalším, v pořadí už čtvrtým dopisem.

I závěrem bych ale chtěla upozornit, že názory právníků na tento případ se liší a že definitivní tečku a jednoznačné rozhodnutí v této kauze může učinit jedině nezávislý soud. Závěrem podotýkám, že odhadem přes pět až šest tisíc akcionářů se výhrůžného dopisu zaleklo a zaplatilo.