„Cena za akcii ve výši čtyři tisíce korun, kterou nabídla společnost ArcelorMittal, vychází z nezávislého znaleckého ocenění. Představenstvo společnosti ArcelorMittal Ostrava poté posoudilo přiměřenost ceny. Celková částka za menšinový podíl bude činit necelé 1,8 miliardy korun a bude vyplacena příslušným akcionářům koncem letošního roku,“ doplnil mluvčí celé skupiny ArcelorMittal Arne Langner.

Letos v lednu majoritní akcionář ArcelorMittal Holdings A. G. navýšil svůj podíl v kunčické huti na 96,43 procent, což podle Langnera umožnilo využít právo na odkoupení všech nesplacených akcií společnosti.

Minoritní akcionáři ostravské huti v minulosti několikrát proti většinovému vlastníkovi i některým krokům vedení kunčické huti protestovali. „Je zřejmé, že majoritní vlastník má dostatek hlasů k vytěsnění drobných akcionářů. Rozhodně ale nesouhlasíme s cenou čtyři tisíce korun za akcii. Ta je zhruba poloviční ve srovnání s našimi odhady. Budeme proto u soudu požadovat dorovnání rozdílů,“ uvedl těsně před zahájením valné hromady zástupce části minoritních akcionářů Jiří Psota.

Místy velmi bouřlivý byl i průběh dnešní valné hromady. Drobní akcionáři několikrát vedení společnosti vypískali, pokřikovali také na zástupce huti, že jsou gauneři.

Břetislav lapisz, lap + Čtk