Archiv podle mluvčí ostravského ArcelorMittalu Barbory Černé Dvořákové umožňuje badatelům výzkum velkého množství nejrůznějších pramenů.

„Veřejnost může zároveň využít internetové stránky vytvořené u příležitosti 60. výročí ostravské huti, které obsahují řadu archivních snímků a videa z doby výstavby huti," doplnila Barbora Černá Dvořáková.

Archiv tehdejší Nové huti Klementa Gottwalda začal vznikat v srpnu 1953 na příkaz ministra hutního průmyslu a rudných dolů. Do současného sídla v Lešetínské ulici se přesunul o tři roky později. I přes nelehké začátky a původně nedostatečnou péči o dokumenty, z nichž některé zmizely beze stopy, se v archivu dochovalo mnoho cenných fotografií, filmů, listin, kronik nebo časopisů.

„Prací archiváře není jen uchovávat informace pro budoucí generace, ale také chránit dokumenty v těžkých dobách. Dokumentů tady máme tolik, že pokud bychom je vyskládali vedle sebe, tvořily by řadu dlouhou přes kilometr," říká Hana Benkeová, pracovnice Akreditovaného archivu ArcelorMittal Ostrava. O studium archiválií mohou podle ní badatelé žádat prostřednictvím formuláře, který je ke stažení na stránkách ArcelorMittal Ostrava. Kromě bádání v samotném archivu se zájemci o dobové dokumenty mohou podívat i na webové stránky, které připomínají šedesátiletou historii podniku.

„Kromě části dobových fotografií a stručných historických souvislostí zde naleznou i historická videa. Ta vznikla díky nedávno započaté digitalizaci archivních kotoučových filmů," dodala Hana Benkeová. Vzpomínkové stránky jsou umístěny na adrese www.novahut.cz.

Archiv v číslech9 - počet inventářů ke zpracovaným archivním souborům a zároveň počet svazků firemní kroniky

20 - průměrný počet každoročně provedených skartací ve spisovnách

36 - počet archivních souborů, které jsou v archivu uloženy

61 - počet kompletních ročníků firemního časopisu od roku 1952 do současnosti

1127 - množství archiválií v běžných metrech uložených v depozitáři

1953 - rok zahájení činnosti

1956 - rok stěhování do budovy v Lešetínské ulici

2006 - rok udělení akreditace Ministerstvem vnitra

2013 - 60. výročí existence archivu

23 500 - počet fotografií v archivu

99 940 - počet negativů