Od vzniku Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v lednu 2013 se k platbám tomuto úřadu a jeho územním pracovištím užívají jiné bankovní účty, než byly bankovní účty, na které veřejnost platila do konce roku 2012.

„Část veřejnosti však změnu bankovních účtů stále neakceptovala a platí své povinnosti finančnímu úřadu na zrušené bankovní účty. Platby poukázané finančnímu úřadu na zrušené účty byly až dosud bankou automaticky přesměrovávány na nově zřízené bankovní účty finančního úřadu. Přechodné dvouleté období automatického přesměrování plateb však letos v prosinci skončí," vysvětlila Petra Homolová.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj proto upozorňuje širokou veřejnost, že k 1. lednu 2015 budou staré bankovní účty finančních úřadů definitivně zrušeny. Platba poukázaná na zrušený bankovní účet se tak vrátí příkazci zpět a daňová povinnost zůstane neuhrazena.

Uvedení chybného čísla účtu v platebním příkaze ve svém důsledku může způsobit vznik daňového nedoplatku a následné uplatnění sankce finančním úřadem z důvodu prodlení s placením daně.

Finanční úřad proto radí občanům, firmám i státním orgánům: „Zkontrolujte si ještě před koncem roku čísla bankovních účtů, na které provádíte platby finančnímu úřadu. Pozornost zaměřte také na trvalé příkazy k úhradě. V lednu 2015 už může být pozdě."

K TÉMATU

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu konkrétní daně Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj se skládá z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky, u které má finanční úřad vedeny své účty. Matriková část bankovních účtů Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj má od 1. ledna 2013 vždy tvar 77621761, kód banky je vždy 0710. Tato čísla se v konstrukci čísla bankovního účtu nemění. Mění se pouze předčíslí bankovního účtu, které odpovídá druhu daně nebo platby.

Pro úhradu daně z nemovitých věcí je nutno použít účet 7755-77621761/0710, pro úhradu daně z příjmů právnických osob slouží účet 7704-77621761/0710.

Předčíslí bankovních účtů i všechny informace k placení daní jsou zveřejněny na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz, v sekci „Daně a pojistné", „Placení daní".