„Je to jeden z hlavních stavebních prvků používaných ve stavebnictví. Vývoji betonářských tyčí jsme v huti věnovali velkou pozornost, protože jejich výroba musí neustále odrážet měnící se podmínky pro jejich aplikaci a zejména požadavky na bezpečnost staveb. Získání nového certifikátu nám umožní vyrábět větší objem této oceli pro nové zákazníky. To je důkazem kvality našeho produktu,“ uvedl Václav Habura, ředitel pro výrobu v LIBERTY Ostrava.

Huť získala technické schválení AT 003-01/153-2021 k výrobě tyčí do betonu o průměru 10 - 32 mm jakosti B500C. Kromě tuzemského trhu, kde LIBERTY Ostrava uplatňuje největší objem betonářské oceli, dodává v současnosti tyče na Slovensko, do Polska, Německa a Rakouska a nově také rumunským zákazníkům. Tyče se používají nejčastěji například v základech, stropních konstrukcích a podlahách budov, betonových mostech, silničních konstrukcích, výškových betonových stavbách, sloupech či pilotech.

Výroba oceli pro výztuž do betonu má v huti již dlouhou tradici. Od 80. let, kdy byla postavena středojemná válcovna, se jí vyrobilo už více než 4 miliony tun. Společnost zároveň v uplynulém měsíci zaznamenala rekordní objem výroby betonářské oceli, kdy vyrobila přes 28 tisíc tun za kampaň.

K TÉMATU

 

 

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.