Jde o občanské sdružením firem a institucí, které společně označují národní zájmy a oblasti dalšího směřování výzkumu a vývoje v průmyslové bezpečnosti. Z významných firem kraje na setkání vystoupí například OKD.

„Naše platforma byla iniciátorem a zakladatelem nového Bezpečnostně technologického klastru. Budeme se mimo jiné zaměřovat také na nové výzkumné projekty. Soustředěním aplikovaného výzkumu prostřednictvím našeho nového klastru dojde k přilákání nových příležitostí do regionu či podpoře a realizaci vědecko-technických záměrů v oblasti bezpečnosti průmyslu. V příštích letech očekávám v našem kraji nové vědecké projekty a s tím by mělo přibývat i nových kvalifikovaných pracovních míst,“ sdělil výkonný manažer Bezpečnostně technologického klastru Robert Chlebiš.