Konference „Voda v krajině“ je součástí projektu „Putování s kapkou vody“. Tento projekt byl podpořen z grantového programu Radegast lidem, jehož hlavní náplní je problematika sucha a udržitelnost vodních zdrojů.

„Je to stěžejní téma i v pivovaru Radegast, který podporuje boj se suchem a sám jde ostatním příkladem. Nošovický pivovar například patří k nejúspornějším na světě ve spotřebě vody potřebné na výrobu piva,“ říká manažer Marek Grabovský.

Na úvod konference se představí Martin Rulík z Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který bude mluvit o vodě v naší krajině v kontextu probíhajících klimatických změn.

„Přednáška se bude věnovat extrémní fluktuaci počasí u nás v posledních letech, která se projevuje bleskovými povodněmi i dlouhými periodami sucha. Budou prezentovány důvody těchto nežádoucích jevů a rovněž představeny způsoby, jak se na klimatické změny adaptovat nebo co vyžaduje vhodný management v krajině,“ doplňuje téma přednášky Mirek Dvorský, organizátor konference a vedoucí Valašského ekocentra ČSOP ve Valašském Meziříčí.

Dalšími řečníky jsou Milan Geršl, který si připravil přednášku o krasových vodách. Jan Husák se zaměří na téma „Voda a vzdělávání“. Součástí konference bude také exkurze do lokality zamýšleného vodního díla Skalička. Proběhne zde ukázka typických geomorfologických jevů na zpřírodněném toku Bečvy a také diskuze o navrhovaném vodním díle.

Konference proběhne v sobotu 14. března 2020 od 9 hodin v budově Valašského centra ČSOP v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí. Počet míst na konferenci je omezený. Zájemci si mohou rezervovat místo na e-mailu: mirek.dvorsky@ochranci.cz nebo telefonicky: 728 585 009, nejpozději však do 10. března 2020. Konference je vhodná pro učitele, pracovníky státní správy, členy nevládních organizací i pro laickou veřejnost.