Kdyby nebylo administrativních průtahů, minimálně by se už vybíraly firmy, které začnou s hrubými terénními úpravami. Jenže skutečnost je taková, že přípravy na budování průmyslové zóny Nad Barborou na okraji Karviné oddalují četná odvolání a námitky ze strany ekologických aktivistů.

I díky dlouhým lhůtám, které mají na své rozhodnutí úřady, znamená každá vznesená námitka týdny či spíše měsíce zpoždění. Vzhledem k avizovanému zavírání čtyř černouhelných dolů ještě do roku 2020 tak budou mít propuštění horníci zase menší šanci najít v regionu novou práci. V nové zóně by mohli investoři vytvořit až 2000 pracovních míst.

„Kdybychom už měli územní rozhodnutí s platnou právní mocí, už jsme mohli vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele zemních prací, plynových přípojek a dalších záležitostí," posteskl si moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Počátkem tohoto týdne se on i úředníci karvinského magistrátu dozvěděli, že o odvoláních proti rozhodnutí o napojení plánované průmyslové zóny na přívod plynu bude rozhodovat olomoucký krajský úřad. Námitky podaly ekologické spolky Orlovák, Frygato Eko a Změna pro život. Karvinský magistrát i krajský úřad navíc obvinily z podjatosti.

„Úředníci to procesně nezvládali. Dopustili se mnoha prohřešků proti správnímu řádu," říká předseda spolku Orlovák Radim Lapšanský.

Stěžuje si také na aroganci a nevstřícnost úředníků. „Všechno mohlo být dál. Žádali jsme magistrát o vytvoření společné pracovní skupiny, která by se všemi věcmi okolo příprav průmyslové zóny zabývala, ale byli jsme odmítnuti," tvrdí Radim Lapšanský.

Podle Lapšanského i ministerstvo pro místní rozvoj, které rozhodování ve věci nyní teď přeneslo na olomoucký krajský úřad, konstatovalo, že úřady v Karviné a Ostravy podjaté byly.

Podle mluvčí karvinského magistrátu Šárky Swiderové jsou při přípravě průmyslové zóny Nad Barborou aktuálně platná dvě rozhodnutí: o technické a dopravní infrastruktuře, tedy napojení na silnice a inženýrské sítě, a rozhodnutí týkající se napojení zóny na železniční vlečku.

Chybí tedy již zmiňované rozhodnutí o plynové přípojce a běží řízení ve věci hrubých terénních prací. Také námitky v této věci budou posuzovat a rozhodnou olomoučtí úředníci.

Moravskoslezský hejtman Miroslav Novák tvrdí, že jsou to věci nekolizní a obstrukce ekologických aktivistů ho zlobí. „Mám na toto takový příměr, že kdyby Karel IV. stavěl za dnešního stavu správních předpisů, Nové Město pražské by nikdy nepostavil," říká Novák.

Upozornil, že zpoždění při budování průmyslové zóny Nad Barborou může mít fatální důsledky. Bez všech povolení totiž nemůže být vydáno územní rozhodnutí.

„A jedno již vydané zřejmě propadne a proces se bude muset opakovat," tvrdí hejtman.

Povolovací procesy jsou podle něj v posledních letech stále delší a zpožďuje se tak výstavba nových průmyslových zón. S ohledem na to, že hornictví, jež na Karvinsku, živí deset tisíc rodin, jde definitivně do útlumu, je třeba mít připraveny pro investory vhodné pozemky, kde by mohli stavět nové výrobní haly, v nichž by našli práci třeba právě lidé, jež v budoucnu opustí OKD.

Jenže připravené pozemky v kraji chybí.„Na Karvinsku se sice kdysi uvažovalo o zóně v Dolní Lutyni, ale tam je ptačí rezervace, takže tato varianta je za současné legislativy neprůchodná," konstatoval hejtman a dodal že, že žádný jiný vhodný pozemek pro případného strategického investora na Karvinsku není.