Insolvenční řízení se společností Job Air Central Connect Airlines (CCA) zahájil ve čtvrtek Krajský soud v Ostravě. Vyhověl tak návrhu švédské firmy Siemens Financial Services. Soud zároveň ustanovil insolvenčního správce a nařídil přezkumné jednání na konec srpna tohoto roku.

Jednatel CCA Daneš Zátorský však říká, že tento krok neznamená konec letecké společnosti ani přerušení jejích pravidelných linek. Z usnesení podle něj vyplývá, že oznámení o úpadku je pouze první krok, který soud musel udělat, aby se mohlo dále jednat o reorganizaci společnosti.

„Vedení CCA bude pokračovat v úsilí o záchranu společnosti. Jsme významným partnerem Letiště Leoše Janáčka v Mošnově a prakticky jediným provozovatelem pravidelných linek na tomto letišti. Budeme nabízet své služby i nadále," uvedl Daneš Zátorský.

V současnosti CCA provozuje nejen pravidelnou linku z Ostravy do Prahy, ale také další linky do Berlína, Stuttgartu, Hannoveru, Lublaně, Záhřebu a Krakova. Podle rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě proběhne přezkumné jednání 27. srpna a bezprostředně po něm se uskuteční schůze věřitelů. Teprve na ní se bude rozhodovat o způsobu řešení úpadku dlužníka.

„Budeme samozřejmě potřebovat například souhlas většiny věřitelů s reorganizačním plánem. Z dosavadních jednání, která jsme s věřiteli vedli, vyplynulo, že předběžný souhlas máme, a to je pro nás velmi důležité. Máme investory, kteří po dobu reorganizace zajišťují provoz letecké společnosti, aby nebyla narušena kontinuita linek a jejich zabezpečení. V nejbližších týdnech se navíc chystá posílení linek nasazením dalšího letounu do provozu," vysvětlil dále Zátorský. V průběhu tohoto týdne společnost CCA prověřili také inspektoři Úřadu civilního letectva. Audit úřadu údajně nezjistil žádné okolnosti, které by bránily v pokračování provozu.

„Podle mého názoru mají menší letecké společnosti díky nižším provozním nákladům dostatečný potenciál k tomu, aby hospodařily se ziskem. Větším firmám můžeme nabídnout nákladovou úlevu, což dokazuje současná spolupráce s ČSA," vyjádřil se nový výkonný ředitel společnosti CCA Jiří Žežula, který chce v ostravské firmě využít šestnáctileté zkušenosti z působení v Českých aeroliniích.