Výstavba, jejímž investorem bylo město Ostrava, je součástí transformace pobytových služeb organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením. Oba nové domy jsou jednopodlažní, ve tvaru písmene L. Architektonické řešení co nejvíce odpovídá běžnému rodinnému domu, a to jak vnějším vzhledem, tak členěním vnitřních dispozic.

V každém objektu se nachází dvě bytové jednotky pro dvanáct osob se zdravotním postižením. Nechybí veškeré sociální zařízení, ani speciální vybavení. O klienty po celých 24 hodin denně pečuje kvalifikovaný personál.

Výstavbu realizoval vítěz veřejné zakázky společnost SV UNIPS za cenu 36,8 milionu korun s DPH. Vnitřní vybavení za 2,9 milionu korun s DPH dodala společnost Ambra – Group. Výstavba proběhla v rámci projektu Transformace Domova Na Liščině II.

Dvacet lip velkolistých bude připomínat 20. výročí vzniku kraje.
Nové lípy zdobí radkovskou alej, připomenou výročí kraje

„Naše klienty přestěhováváme z velkých objektů do krásných a moderně zařízených domků, rozsetých po celé Ostravě. Ústavní péči tak nahrazujeme prostředím, které by se mělo co nejvíce přibližovat životu v běžných rodinách. Je to skutečně přelomový krok v tradičním pojetí péče o lidi, jejichž zdravotní handicap jim neumožňuje zcela samostatný život. Mám radost z toho, že se nám v Ostravě daří naplňovat náš záměr a vytvářet pro tyto lidi prostředí, v němž mohou prožívat bohatší a šťastnější život. V tuto chvíli předáváme k užívání opět další dva nové objekty s pěknými pokojíky a společnou kuchyňkou a zbylé budou brzy následovat,“ uvedl náměstek primátora pro zdravotnictví a sociální péči Zbyněk Pražák.

„Proces transformace Čtyřlístku začal v roce 2013 otevřením nového chráněného bydlení. V současné době proces vrcholí. V závěru loňského roku jsme otevřeli pět domků, pro něž jsme byli investorem. Nyní se předávají další dva, které postavil náš zřizovatel – město Ostrava. Dokončuje se také domek, který rekonstruuje naše organizace. V prvním pololetí příštího roku nám předá město zbývající tři domky, Čtyřlístek přidá jeden svůj a celý transformační proces by měl skončit ve třetím čtvrtletí příštího roku rekonstrukcí současného Domova Jandova. Celkem bude do nových a zrekonstruovaných 13 domů přestěhováno 159 klientů Čtyřlístku,“ doplnil ředitel Čtyřlístku Svatopluk Aniol.

Meandry Odry
Nový česko-polský projekt chce regionální turismus postavit na nohy

Novostavby, které dokončuje město Ostrava, se nachází v ulicích E. Rošického a U Rourovny ve Svinově a ve Vítkovicích v Syllabově. V každém budou dvě domácnosti pro celkem 12 osob. Součástí objektů jsou zpevněné a parkovací plochy, zahradní altán a oplocení. Objekty ve Svinově budou vybaveny i speciálním kolejnicovým systémem pro ulehčení polohování klienta.

Další tři nové domovy pro své klienty zajišťuje organizace Čtyřlístek - novostavbu pro 12 uživatelů v Hrušově v Sodné. V Zábřehu v Jandově po rekonstrukci a přístavbě najde svůj domov dalších 18 uživatelů a v Heřmanicích v Uhrově rekonstruuje rodinný dům pro 9 uživatelů.

K tématu

Organizace Čtyřlístek nabízí pobytovou, ambulantní a terénní službu třem stovkám klientů se zdravotním postižením. Čtyřlístek poskytuje pobytové služby ve čtyřech domovech pro osoby se zdravotním postižením (Domov Barevný svět, Domov Třebovice, Domov na Liščině, Domov Jandova), v jednom domově se zvláštním režimem (Domov Hladnovská), čtyřech chráněných bydleních (Třebovice, Thomayerova, Bronzová a ve Svinově na Letní) a terénní službu – podporu samostatného bydlení v bytech klientů.