„Pokud se nám podaří získat podporu veřejnosti, můžeme naše činnosti pro pečující rodiny rozšířit o nácvik péče s pomocí geronto – obleku. Ten umí simulovat stařecké pohyby se všemi omezeními, které s sebou stáří přináší, a tak si může každý na vlastní kůži vyzkoušet, jak se senior cítí. Tato zkušenost může opět napomoci pečujícím lépe pochopit svého blízkého a zvládnout tuto nelehkou situaci,“ vysvětluje Věra Zlá, projektová a PR manažerka z Charity Český Těšín.

„Do programu Tesco ´Vy rozhodujete, my pomáháme´ jsme se rozhodli přihlásit, protože o vítězném projektu hlasuje veřejnost a smyslem projektu ´Jak se cítí senior´ je právě veřejnosti pomoci. Již realizujeme aktivity na podporu osob, které se starají doma o svého blízkého a tímto projektem chceme pečujícím jejich obětavou práci ještě více usnadnit,“ dodává Zlá.

Každý se může dostat do situace, kdy se musí postarat o svého rodiče nebo jiného blízkého, který přišel o svou soběstačnost.

V tomto případě je Charita Český Těšín připravena ukázat dotyčnému ve vytvořené ukázkové místnosti nebo přímo v domácnosti, jak o nemocného pečovat, poskytnout poradenství, půjčit kompenzační pomůcky do doby vyřízení pomůcky přes pojišťovnu, nabídnout účast v podpůrné skupině a další.