Základní a střední školy mohou získat peníze na odstranění bariér, obce a města na sázení či obnovu alejí a stromořadí.

„Stačí vyplnit jednoduchý formulář na www.nadacecez.cz, finanční spoluúčast žadatele není nutná. Celkem už s podporou Nadace ČEZ vzniklo nových 208 alejí a 44 bezbariérových úprav škol," informoval mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Nadace ČEZ podle něj přijímá žádosti v obou grantových řízeních do 12. února. Jednoduché formuláře se vyplňují přímo na webu www.nadacecez.cz/cs/uvod.html.

„O výsledcích budeme všechny uchazeče informovat nejpozději do poloviny března. Školy a obce se tak dozvědí výsledek včas, aby vše stihly postavit či vysadit ještě letos," říká Michaela Žemličková, místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ

Každá škola či obec může v grantových řízeních Oranžové schody a Oranžové stromy podat pouze jednu žádost o nadační příspěvek za rok. Datum, respektive pořadí zaslání žádosti, rozhodování dárce neovlivní.

Oranžové schody pomáhají handicapovaným

Nadace ČEZ pomáhá mladým lidem s tělesným postižením začlenit se a minimalizovat překážky, které jim stojí v cestě za kvalitním vzděláním. Projekt Oranžové schody totiž pomáhá odstraňovat architektonické bariéry nákupem plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů nebo zvukových a světelných naváděcích systémů.

Maximální výše příspěvku v grantu Oranžové schody činí 500 tisíc korun a požádat o něj mohou všechny základní, střední a vyšší odborné školy. Celkem se v uplynulých letech mezi bezbariérové zařadilo už 44 škol, na severu Moravy podpořila Nadace ČEZ sedm škol více než dvěma miliony korun, vloni například pomohla vybudovat plošiny v Krnově (na snímku), Třinci a Hutisku-Solanci.

Nadace ČEZ už pátým rokem podporuje také vznik nových stromořadí i obnovu zanedbané zeleně v místech, kde dříve aleje existovaly, ale postupem času zpustly či zcela vymizely.

Zatím města a obce z poskytnutých grantů obnovily či nově vysadily 208 stromořadí, v severomoravském regionu vyrostlo jedenadvacet nových alejí. Jedna z nich například v Bukovci v nejvýchodnější obci republiky vysadili 28 stromů podle počtu vloni narozených dětí.

Nyní otevřené grantové řízení je určeno těm, kteří chtějí sázet stromy už letos na jaře. Ti, kteří preferují podzimní termín výsadby, budou moci podat žádost v průběhu července. Maximální výše příspěvku činí 150 tisíc korun.

Veškeré potřebné informace o grantových řízeních Oranžové schody a Stromy najdou zájemci na www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-schody.html nebo www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html.