Jak upřesnila ředitelka oblastního inspektorátu ČOI vOstravě Danuše Kotalová, byly zjištěné nedostatky u čtyřiadvaceti prodávajících podkladem pro zahájení správního řízení. „Zcelkového počtu 148 kontrolovaných provozoven byly závady zjištěny u pětasedmdesáti prodávajících.

Ve dvaatřiceti případech došlo nesprávným účtováním, nedodržením deklarované míry podaných nápojů nebo hmotnosti pokrmů kpoškození spotřebitele vrozmezí od jedné do deseti korun.

Dalších dvaadvacet prodejců neinformovalo spotřebitele o ceně výrobků vprodejní nabídce. Osm prodejců nevydalo ani na vyžádání doklad o zakoupení výrobků,“ dodala Kotalová.