Studenti ČVUT budou moci u Dalkie absolvovat odborné stáže, konzultovat s odborníky společnosti své bakalářské, diplomové a doktorandské práce a podílet se na výzkumných a rozvojových projektech. ČVUT poskytne Dalkii své specialisty na odborné konzultace a pro její zaměstnance bude připravovat výukové programy.

„Jsem rád, že jsme nově uzavřeli smlouvu také Českým vysokým učením technickým v Praze, které patří ve svém oboru mezi špičkové vzdělávací instituce. Spolupráce je přínosná pro obě strany, Dalkii i ČVUT a jeho studenty, kteří u nás mohou své teoretické znalosti doplnit o praktické zkušenosti. Dosud u nás absolvovalo stáž nebo zpracovalo svou bakalářskou či diplomovou práci přes sto dvacet studentů,“ uvedl generální ředitel Dalkie ČR Laurent Barrieux.

Spolupráci si pochvaluje i rektor pražské ČVUT Václav Havlíček: „Jsem potěšen, že mohu společnost Dalkia zařadit mezi partnery ČVUT. Spolupráce s praxí je pro technickou univerzitu důležitá zejména proto, že její studenti se mohou o novinkách v praxi dozvědět už v průběhu studia.“ Dalkia dlouhodobě spolupracuje také s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem či Vysokým učením technickým v Brně.