„Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí částku pět tisíc korun, je v uvedené lhůtě splatná celá daň najednou. Pokud je daň vyšší než pět tisíc korun, je splatná ve dvou splátkách (první splátka k 2. červnu 2014), avšak poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou," informovala Petra Homolová, mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Do jedné částky

Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje. Poplatník proto obdrží pouze jednu složenku s celkovou částkou k placení daně za všechny nemovité věci, které se nachází na území jednoho kraje. „Daň lze uhradit složenkou na poště, bezhotovostním převodem na bankovní účet Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj nebo na pokladnách územních pracovišť finančního úřadu," vysvětlila dále Petra Homolová.

U bezhotovostních převodů se pro placení daně použijí údaje uvedené na složence, odlišný je pouze konstantní symbol. Při placení složenkou se uvádí konstantní symbol 1149, pro platbu bezhotovostním převodem se použije konstantní symbol 1148. Finanční správa doručí všem poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky s údaji potřebnými k placení daně.

Do 25. května

V zájmu zajištění plynulého placení je rozesílání složenek organizováno tak, aby v jednotlivých lokalitách neobdrželi složenky všichni poplatníci současně, ale postupně v průběhu dubna a května. Poslední složenky budou doručeny 25. května.

Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, na který je nutno daň zaplatit. Na oddělitelné části složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2014, splatná příslušnému finančnímu úřadu a také výše případného přeplatku nebo nedoplatku na dani z nemovitých věcí.

Než složenky odtrhnete

„Dříve než od složenky odtrhnete její oddělitelnou část, pozorně si přečtěte informace k placení, které jsou na bílé části složenky uvedeny. Z tam uvedených údajů vyplníte celkovou hrazenou částku daně na samotnou složenku. Pokud se stane, že bílou oddělitelnou část složenky odtrhnete a vyhodíte, nebudete při zadávání platby vědět, kolik máte na dani zaplatit. V případě dotazů k výši daně z nemovitých věcí pak musíte kontaktovat konkrétní územní pracoviště, které je rovněž uvedeno na bílé části složenky," upozorňuje poplatníky Petra Homolová.

Na složence poplatník sám vyplní celkovou hrazenou částku, která může zahrnovat nejen celkovou výši daně nebo její první splátky, ale také případný daňový nedoplatek nebo příslušenství daně.