"Reorganizace státního podniku DIAMO, která probíhá od začátku letošního roku, přináší významné změny ve fungování podniku, jeho organizační struktuře a také v nastavených agendách a procesech. Změny se dotýkají také personální oblasti a s tím souvisejícího snížení počtu pracovních míst a propouštění zaměstnanců. Propouštění se jako důsledek organizačních změn dotkne celkem 341 zaměstnanců. Cílem prováděných změn je snížení nákladů a zefektivnění činnosti podniku," zaslala firma v páteční tiskové zprávě médiím.

Michal Otava byl obžalován z daňových úniků.
Patřil k TOP manažerům dopravního podniku i Baníku Ostrava. Minulost ho dostihla

Změny ve struktuře podniku a důvody přiblížil ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar. „Státní podnik DIAMO působí na území celé České republiky. Nyní svou činnost zajišťuje prostřednictvím sedmi odštěpných závodů, a tedy sedmi managementů. Činnosti závodů se ale s postupem sanací a rekultivací významně přibližují, což nás přivedlo k rozhodnutí sloučit některé činnosti, a tedy i odštěpné závody, zracionalizovat agendy a více sladit postupy při zahlazování následků hornické činnosti či našich rozvojových aktivitách," uvedl.

Výsledkem procesu reorganizace bude zrušení pěti samostatných závodů k 31. 8. 2024 a vznik dvou nových odštěpných závodů. Od 1. 9. 2024 tak bude fungovat nový odštěpný závod Příbram, vzniklý sloučením závodů PKÚ Chlumec, SUL Příbram a GEAM Dolní Rožínka. Ke stejnému datu budou sloučeny závody ODRA Ostrava a DARKOV Karviná do nového odštěpného závodu Karviná.

Uvedené změny mají dopad i na počty zaměstnanců, kteří budou pro zajištění činnosti DIAMO po sloučení závodů potřební. Redukce počtu zaměstnanců se týká také dalšího závodu, který působí ve Stráži pod Ralskem. Ludvík Kašpar k tomu uvádí:

Kandidáti z MS kraje do eurovoleb
Stopa MS kraje v europarlamentu? Šanci má Klusová a Konečná. Zaorálek sází vše

„Ke snížení počtu zaměstnanců dojde v celém podniku, neboť z dlouhodobého hlediska není možné udržovat pracovní pozice, které dnes díky reorganizaci podniku a sjednocování procesů zvládneme zajišťovat v menším personálním obsazení.“ K celkovým číslům pak dodává: „Ke konci srpna bez náhrady zanikne celkem 529 pracovních míst napříč stávajícími odštěpnými závody. Propouštění se týká celkem 341 zaměstnanců, se kterými bude rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů dohodou, případně výpovědí, zbylá zrušená pracovní místa jsou neobsazená.“

Propouštěcí pohovory započnou ve státním podniku DIAMO 3. června. Od 1. 9. bude státní podnik fungovat již v nové organizační struktuře.