„Plošné měření prováděli na ploše o rozloze 4300 hektarů. Hraniční hodnotou signalizující možné nebezpečí byla půlprocentní koncentrace metanu v půdním vzduchu. Na základě průzkumu vzniká mapa s odhadem rizik výstupů důlních plynů a podle toho se pak stanovují ochranná opatření," sdělil Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA. Projekt s cílem chránit obyvatele regionu před ohrožením plynem s chemickou značkou CH3 (jenž spojením s kyslíkem tvoří výbušnou směs) běží šest let.

DIAMO udržuje a monitoruje 293 uzavřených důlních děl, na Dole Jeremenko má systém 538 metanových čidel a chystá 170 nových odplyňovacích vrtů. Protimetanová opatření už jsou zavedena ve 22 ze 75 lokalit ohrožených výstupem CH3.

Přečtěte si také: Na co jsou ty „komínky"? Chrání Ostravu před výbuchy metanu