Zavedení nové služby bylo možné díky výměnám oběžných kol na obou turbogenerátorech, při nichž bylo rozšířeno provozní pásmo obou strojů. Bylo též nutné upravit řídicí systém či elektrické ochrany elektrárny. Technické úpravy pro zavedení Startu ze tmy přišly Dlouhé Stráně na zhruba jedenáct milionů korun.

„Studie potvrdila, že na 172 kilometrů dlouhém vedení mezi Dlouhými stráněmi a Chvaleticemi je možný vznik ferorezonance a samobuzení. Výpočty doporučily nabuzovat linku velmi pomalu, aby nedošlo k nežádoucím rezonančním jevům na síti. Vše se následně potvrdilo při úspěšné zkoušce v praxi,“ řekl ředitel Vodních elektráren ČEZ Petr Maralík.

Jak celý proces Startu ze tmy vypadá?

V kotelně Dlouhých Strání dálkovým povelem nastartuje výkonný dieselagregát. Tento zdroj umožní spustit vodu z horní nádrže, roztočit turbínu a postupně nabudit linku bez napětí, která vede přes rozvodu v Krasíkově u Lanškrouna až do elektrárny Chvaletice. Celý proces podání napětí zabere méně než půl hodiny.

Blackout je přerušení dodávek elektrické energie na rozsáhlém území. Vzniká kvůli mimořádné události v přenosové soustavě. U dodávek elektřiny totiž musí být v každém okamžiku vyrovnaná bilance její výroby a spotřeby. V případě nerovnovážného stavu způsobeného silnou vichřicí, povodní, kybernetickým či teroristickým útokem nebo přetížením soustavy může vzniknout dominový efekt, který automaticky vyřadí elektrárny z provozu. Ty pak nejsou schopny bez cizí pomoci obnovit výrobu.

V tu chvíli pomůže start ze tmy, tedy obnova napájení systémové elektrárny nebo částí elektrické sítě do provozu bez nutnosti využít externí přenosovou síť, aby se elektrárna nebo přenosová soustava zotavila z odstavení.

Nejrozsáhlejší blackout v dějinách postihl Indii, kde bylo v roce 2012 dva dny bez dodávek elektřiny více než šest set milionů obyvatel. Rozsáhlý blackout proběhl také letos 16. června v Jižní Americe, konkrétně v Argentině a Uruguayi. Bez proudu bylo kolem 48 milionů lidí.