„Kontroly byly v denních i nočních hodinách zaměřeny především na provozovny a maloobchody umístěné kolem ulice Stodolní a v lokalitách kolem Masarykova náměstí. Pozornosti kontrolorů však neunikla ani ostravská obchodní centra Karolina a Futurum,“ informovala mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Petra Homolová.

Jak dodala, zaměstnanci finančního úřadu zjišťovali, zda jde o podnikatele s vydanými autentizačními údaji, jestli vydávají účtenky s povinnými údaji, zda odesílají údaje on-line Finanční správě a plní svoji informační povinnost vůči zákazníkům.

Zjistili mimo jiné, že někteří podnikatelé nevydávají účtenky s povinnými náležitostmi a zároveň neplní povinnost odeslat datovou zprávu s údaji o tržbě on-line Finanční správě.

Za tyto prohřešky uložili dvě pokuty příkazem na místě, každou ve výši 5 tisíc korun. Ve zbývajících třech případech zahájí podle Petry Homolové finanční úřad přestupkové řízení ve věci uložení pokuty, neboť podnikající osoby nebyly přítomny.

V roce 2017 provedl Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj celkem 7718 kontrol, při kterých zjistil 1139 případů nevystavení účtenky. Pokuta pak byla uložena v 506 případech.