„Největší zájem mezi těmito žáky byl o studium na Střední škole stavební a dřevozpracující Ostrava, Střední průmyslové škole stavební Ostrava a Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí. Mezi nejžádanější patřily obory zaměřené na stavebnictví, tesařství a zpracování dřeva,“ upřesnila Kateřina Vašková, manažerka projektu z Moravskoslezského dřevařského klastru.

Marta Šípová, zástupkyně ředitele Střední školy stavební a dřevozpracující Ostrava, míní, že náborová akce klastru měla větší dosah než zmíněných sedm procent žáků, kteří se rozhodli pro studium dřevozpracujících oborů. „Exkurzí se zúčastnilo i hodně děvčat, pro která tyto obory pochopitelně příliš atraktivní nejsou. U chlapců bych si ale troufla odhadnout, že z těch, co se exkurzí a dalších akcí zúčastnili, se na zmíněné obory přihlásily až dvě pětiny,“ uvedla Šípová.

Náborová kampaň

Moravskoslezský dřevařský klastr v období od listopadu 2009 do června 2011 uskutečnil aktivity projektu Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji s cílem zvýšit zájem žáků a studentů o studium a pracovní uplatnění v dřevozpracujícím či stavebním oboru. Projekt se zaměřil na tři cílové skupiny: žáky osmých a devátých tříd ZŠ, studenty středních odborných škol se zaměřením na výuku dřevozpracujících nebo stavebních oborů a pedagogické pracovníky škol.

Žáci základních škol

Do projektu se zapojilo celkem 893 žáků z osmých a devátých tříd ze dvanácti moravskoslezských základních škol, kteří se zúčastnili informačních seminářů, workshopů na středních odborných školách stavebních či dřevozpracujících a firemních exkurzí.

Exkurze a workshopy byly navíc zatraktivněny soutěží WoodRoadshow, která v podtitulu nese název Zachraňte rodný les aneb Dřevokazimírova šifra. „Jejím cílem byla snaha přilákat mladé lidi ke studiu na průmyslových dřevařských a stavebních školách, a také vyvrátit mýtus o tom, že dřevařství znamená těžkou práci za malou mzdu,“ vysvětlil mediální zástupce klastru Milan Wagner.

Předpokládá se, že polovina všech zúčastněných žáků byla z devátých tříd, přičemž pokračovat ve studiu na střední odborné škole s dřevozpracujícím či stavebním zaměřením se rozhodlo celkem třicet z nich. Největší zájem byl mezi žáky o Střední školu stavební a dřevozpracující Ostrava (sedm žáků), Střední průmyslovou školu stavební Valašské Meziříčí (6) a Střední průmyslovou školu stavební Ostrava (5). Žáci se nejvíce zajímali o obory týkající se stavebnictví (7), tesařství (4) a zpracování dřeva (4).

Vedle žáků základních škol se projektu zúčastnilo také 915 studentů ze šesti moravskoslezských středních odborných škol se zaměřením na výuku dřevozpracujících nebo stavebních oborů. Pro studenty byly uspořádány odborné a informační semináře, které jim přiblížily činnost firem a možnost uplatnění absolventů stavebních a dřevozpracujících oborů. „Exkurze byly realizovány do vybraných firem klastru a umožnily studentům prohlédnout si provozy jednotlivých výrobních firem, seznámit se například s pilařskou výrobou, s výrobou dřevěných eurooken a dveří. Šedesát studentů absolvovalo třídenní stáže ve firmách. Klastr už také připravuje pokračování všech projektových aktivit a druhý ročník akce WoodRoadshow, která by měla odstartovat už třetího října.