V ČR se jedná o druhý největší takzvaný squeeze-out, kdy se majoritní vlastník rozhodl získat a vykoupit akcie od minoritních akcionářů. Za jednu akcii největší tuzemské hutní firmy získají akcionáři čtyři tisíce korun.

Peníze zatím dostane z celkového počtu čtrnáct tisíc akcionářů zhruba devět tisíc. „Jednu miliardu korun jim převede banka bezhotovostně, protože jde o částky vyšší než patnáct tisíc euro, které nemohou být vyplaceny hotovostně,“ uvedl Rafaj. Převod peněz začal v pátek desátého září.

Dalších 300 až 400 milionů dostanou lidé formou poukázek. Největší částky vyplacené jednomu akcionáři, většinou právnické osobě, se pohybují v řádech desítek až stovek milionů korun. Fyzické osoby dostanou převážně peníze za několik akcií huti v řádech desítek tisíc korun.

Dvě stě milionů pro zhruba pět tisíc akcionářů se rozhodla firma dát do soudní úschovy. Tito akcionáři totiž měli převést nárok na finanční protiplnění za své akcie na sdružení CCF. „V těchto případech máme důvodné pochybnosti, kdo má oprávněný nárok. Musí to posoudit soud. Jakmile příslušný soud rozhodne o přijetí výše uvedených částek do soudní úschovy, budou dotčení bývalí minoritní akcionáři o této skutečnosti a jejich důsledcích písemně informováni hlavním akcionářem,“ uvedl Rafaj.

Centrum Consultant Finance v dopise, který poslalo v červenci drobným akcionářům, nabídlo, že když postoupí práva na finanční protiplnění za své akcie na jejich sdružení, mohou v budoucnu dosáhnout většího zisku. Podle ArcelorMittal je však nabídka velice podezřelá. Celou věcí se začal zabývat specializovaný policejní Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Zatím není jasné, jak sdružení získalo jména a adresy drobných akcionářů, aby jim mohlo nabídku poslat.

(ČTK)