K převodu 100 procent akcií společnosti, které držel Dopravní podnik Ostrava, došlo v pondělí 2. srpna, v rámci skupiny se bude Škoda Ekova zaměřovat na servis, modernizaci a opravy vozidel hromadné dopravy, a také se zde začnou vyrábět tramvaje pro Ostravu.

„Ostrava je pro nás velmi důležitým regionem a jsem velmi rád, že se povedlo rozšířit naše místní působení. Připojením Škody Ekova k naší ostravské rodině společností Škoda Vagonka a Škoda Digital se rozšiřuje naše technologické centrum i výrobní kapacity. Škoda Ekova si vedle tradičního zaměření na opravy a modernizace pro dopravní podniky své kompetence nově rozšíří. Díky odbornosti a dlouholetým zkušenostem zaměstnanců zde budeme vyrábět i nové tramvaje a další produkty pro současné i budoucí zákazníky naší skupiny,“ říká Petr Brzezina, prezident a předseda představenstva skupiny Škoda Transportation.

Generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys přirovnal další společnou kapitolu, kterou teď bude DPO spolu se Škoda Ekova psát, k manželství.

„Jsme přesvědčeni, že nás čeká společná budoucnost, ve které bude Škoda Ekova silným a spolehlivým partnerem například pro servis a údržbu našich vozů. Spolupráce bude probíhat standardně transparentně formou veřejných zakázek, jako doposud. Věříme, že Škodu Ekova čeká stabilní budoucnost, která jí přinese nejen udržení na trhu, ale i možnost dále se rozvíjet, zakázkovou obsazenost na další roky a s tím související udržení zaměstnanosti a zavedení vícesměnného provozu.“

Společnost Škoda Ekova se stává další důležitou součástí rozvoje celé skupiny Škoda Transportation, kterou čeká v dalších letech významný růst objemu produkce. Podle slov Martina Bednarze, místopředsedy představenstva Škoda Ekova, má skupina aktuálně zásobu práce na čtyři roky v hodnotě 80 miliard korun.

„Při rozvoji společnosti Škoda Ekova maximálně využijeme zkušenosti a znalosti současných zaměstnanců. V plánu máme nejen rozšiřování samotné výroby, ale budeme vytvářet nová kvalifikovaná pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Společně se tak naše ostravská základna stává ještě důležitějším zaměstnavatelem a bude se významně podílet na rozvoji celého regionu.“

Skupina Škoda Transportation, člen Skupiny PPF, působí v Moravskoslezském kraji dlouhodobě. Do Ostravy se například koncentruje technologické know-how v oblasti řídicích, multimediálních a diagnostických systémů v rámci dceřiné společnosti Škoda Digital. Přímo v Ostravě působí významná dceřiná firma Škoda Vagonka, zaměřená na oblast vývoje a výroby kolejových vozidel. Ta prošla výraznou etapou růstu, kdy do rozšíření a modernizace svého zázemí investovala jednu miliardu korun, vybudovala například největší obráběcí centrum v Evropě, novou lakovnu a vytvořila stovky nových pracovních míst.

Z ostravské části skupiny se stává centrum pro komplexní řešení moderních dopravních systémů. Nevznikají zde totiž pouze samotná vozidla, ale také technologická centra budoucnosti. „V oblasti dopravy jsme jedním z lídrů proměny a přinášíme sofistikovanou výrobu podpořenou vlastním výzkumem a vývojem,“ dodává Petr Brzezina.

K TÉMATU

 Škoda Ekova

· Založena v lednu 2011 s názvem Ekova Electric jako dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava

· V červenci 2020 podepsala skupina Škoda Transportation smlouvu o koupi 100 % akcií Ekova Electric

· Dne 2. srpna došlo k převodu 100 % akcií na společnost Škoda Transportation

· Od 10. srpna ponese firma nový název Škoda Ekova

· Aktuálně má Škoda Ekova bezmála 200 zaměstnanců

Za svoji historii se ostravská společnost zaměřovala zejména na výrobu, modernizaci či rekonstrukci tramvají, trolejbusů či elektrobusů. A to nejen pro české zákazníky, ale také pro zahraniční dopravní podniky.

Škoda Transportation

Mezi výrobky Škody Transportation patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy, ale i řídicí a pohonné systémy pro dopravní systémy. Škoda Transportation má v České republice několik dceřiných společností, například společnosti Škoda Electric, Škoda Vagonka, Škoda Pars a Škoda Ekova.

Další firmy jsou ale i v Německu, Finsku, Maďarsku a Rusku. Ve svých společnostech zaměstnává přes pět a půl tisíce lidí. Díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje přichází pravidelně s novými a moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo na zahraničních trzích. Do výzkumu a vývoje investovala v posledním roce 1,73 miliardy Kč.