„Jednotlivé čety v severomoravském regionu absolvovaly už přes čtrnáct tisíc výjezdů, což je i přes letošní příznivé klimatické podmínky číslo srovnatelné se stejným obdobím loňského roku. Na první prověrku v podobě námrazové kalamity se všichni pracovníci poruchové služby pečlivě připravují a dokončují preventivní údržbu zařízení," uvedl mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Moderní technika

V terénu se energetici neobejdou bez těžké techniky, ale k poruchám často vyrážejí i na skútru, terénní čtyřkolce či na sněžnicích. K dobře a rychleji odvedené práci by měly přispět investice do modernizace vybavení montérů i samotné techniky. V průběhu roku dochází k plánovaným obměnám vozového parku, kdy za dosluhující vozidla jsou nasazována terénní vozidla VW Amarok, která se v členitém horském terénu osvědčila.

„Elektromontéry jsme v letošním roce dovybavili novými měřicími přístroji a termovizními kamerami," vysvětlil Igor Labuda, vedoucí odboru Sítě ČEZ Distribuční služby.

Jak také dodal, stále více používají čety energetiků zkratovací soupravy FAMECA určené pro montáž v terénu ze země bez použití montážní plošiny, čímž se snižují časy nutné pro odstraňování poruch. V práci pomáhají motorové pily, elektrocentrály, ale i termokamery.

Teplotní výkyvy

Denně je na severu Moravy a ve Slezsku v terénu na 200 pracovníků Sítí Skupiny ČEZ a v mimopracovní době jich drží pohotovost necelá padesátka. V případě kalamitního stavu dochází až ke zdvojnásobení počtu pracovníků v pohotovosti a povolání subdodavatelských firem.

V zimním období často dochází k teplotním výkyvům. Zpravidla s oteplením po třeskutých mrazech se energetici vydávají na mimořádné preventivní pochůzkové kontroly v námrazových oblastech. Jejich cílem je kontrola venkovního vedení a případné „oklepání" námrazy, která by mohla způsobit problémy s dodávkou elektřiny. „Vysoké mrazy a s nimi související nízké teploty problémy nezpůsobí, námraza na vedeních se naopak tvoří zpravidla okolo nuly, kdy je vysoká koncentrace vlhkosti. Svojí vahou pak může prověsit vedení či dokonce přetrhnout vodiče," upozornil Vladislav Sobol.

V zimních měsících dochází ke zvýšení počtu poruch především v důsledku přívalů sněhu, námrazy, či vichřice, kdy k přerušení dodávky elektrické energie dochází nejčastěji vlivem pádu stromů nebo větví do vedení. ČEZ Distribuce každoročně provádí v ochranném pásmu vedení průklesty v řádech desítek milionů korun.