„Pacienti, u kterých dojde k odložení operace, budou předem informováni. Zdůrazňuji, že jde o omezení jen těch plánovaných výkonů, které nijak neohrožují život ani zdraví pacientů. Péče o pacienty v akutním stavu a o onkologické pacienty bude dál pokračovat bez omezení,“ ujistil ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant.

Ve fakultní nemocnici je aktuálně hospitalizováno 56 pacientů pozitivních na covid. Většina z nich se nachází na Klinice infekčního lékařství. Devět z nich je ve vážném stavu na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM), přičemž pět pacientů je připojeno na umělou plicní ventilaci a jeden i na mimotělní oběh, tzv. ECMO.

Byla také zprovozněna budova COVID1 kvůli nárůstu nemocných na covid. Sídlí zde Klinika infekčního lékařství a Kožní oddělení. Právě hospitalizovaní pacienti s jinými infekcemi a pacienti s kožními nemocemi byli přemístěni na ostatní kliniky nemocnice.

Lůžková kapacita se navyšuje vzhledem k navýšení počtu pacientů. Pro covid pozitivní pacienty byla také vyhrazena už dvě oddělení na KARIM.

Navyšuje se i počet covid pozitivních zaměstnanců, kteří jsou v karanténě, dále i počet zaměstnanců na nemocenské po uzavření škol. Celkově se jedná o ztrátu více než sta zaměstnanců. Stávající personál tak musí nejen zabezpečit chod na svých domovských odděleních, ale posiluje i týmy, které se starají o covid pozitivní pacienty.

„Přijmeme posily na dočasnou výpomoc, například na Chirurgické klinice, Interní klinice, Klinice dětského lékařství a dalších,“ vyzývá proto ředitel Havrlant dobrovolníky z řad zdravotníků a studentů zdravotnických škol, aby pomohli nahradit chybějící personál na ne-covidových pracovištích.