Léčba rozléčených onkologických pacientů probíhá bez přerušení. Zahajuje se i léčba u nových pacientů, u kterých by riziko z prodlení znamenalo ohrožení výsledků onkologické léčby. U předléčených pacientů se jen prodloužily intervaly mezi jednotlivými dávkami.

To vše samozřejmě funguje za přísného dodržování zvýšených hygienicko - epidemiologických opatření ze strany personálu i pacientů samotných. Pacienti musí před každou návštěvou nemocnice u vstupu projít kontrolním místem, kde je jim změřena teplota a vyplní krátký dotazník.

„Všichni pracovníci i pod neustálým tlakem odvádějí skvělou práci. Máme naštěstí dostatek všech ochranných pomůcek. Test na COVID musí mít všichni pacienti, kteří zahajují onkologickou léčbu. A také ti, kteří podstupují léčbu kybernetickým nožem, což je organizačně náročné, protože se jedná o pacienty z celé České republiky a někdy i ze Slovenska, ale zvládáme to,“ prohlásil přednosta Onkologické kliniky Jakub Cvek.

Velmi citlivě a zodpovědně přistupuje nemocnice i k péči o pacienty s krevními nádory, protože jde o jednu z nejrizikovějších skupin, u kterých infekce Covid-19 může mít velmi vážný průběh.

„Zakoupili jsme speciální pračky vzduchu na bázi studené plazmy, které garantují i zničení tohoto viru. Zavedli jsme průběžné testování jak zaměstnanců, tak pacientů. Naši zdravotníci i nemocní jsou od příchodu do prostor ambulancí chráněni respirátorem, rukavicemi a ochrannými brýlemi. Snažíme se nemocné uklidnit a naučit se jistě pohybovat v dnešním novém "covidovém" světě,“ přiblížil situaci na Klinice hematoonkologické její přednosta Roman Hájek.

A v podstatě bez omezení je i péče o onkogynekologické pacientky. „Vnímáme ji i v těchto dnech jako naši prioritu, a proto jsou jedinou skupinou pacientek, kterou jsme operovali i v době omezeného provozu kliniky,“ uvedl vedoucí Onkogynekologického centra Jaroslav Klát.

Zdravotnický personál je rozdělený na dva týmy. V onkogynekologickém stacionáři, který má samostatný vchod a kde se aplikují chemoterapie, pracují aktuálně jen vyčlenění lékaři. „V tomto režimu se nám podařilo zachovat jak aplikaci chemoterapie bez omezení, tak i péči o onkologické pacientky, které podstupují experimentální léčbu v rámci klinických studií,“ dodal Klát.

Jediné omezení je ve sledování pacientek po léčbě. Tam probíhají konzultace převážně telefonicky, a jakmile to situace dovolí, budou i tyto ženy pozvány k osobní konzultaci.