„Přední zaměstnavatelé vybrali v hlasování školy z České republiky s nejkvalitnější přípravou absolventů na zaměstnání. V rámci prvního ročníku soutěže s názvem Doporučeno zaměstnavateli mají v očích firem největší prestiž ČVUT v Praze, Vysoké učení technické v Brně a VŠB-TUO," uvedla mluvčí univerzity Klára Janoušková s tím, že mezi nejlepšími byla ještě na devátém místě Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO.

Organizátorem a vyhlašovatelem ocenění je Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s webem Kampomaturite.cz. Ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák k prvnímu ročníku doplnil, že značka Doporučeno zaměstnavateli pomůže uchazečům o studium a jejich rodičům v orientaci, kde získat kvalitní vzdělání s vysokou pravděpodobností dobrého zaměstnání.

„Kromě toho je také projektem podporujícím orientaci na správné obory a přispívajícím ke zlepšení komunikace mezi školami, jejich zřizovateli a firmami, kterým stále chybí vhodní kandidáti na celou řadu profesí," řekl Pavel Hulák.