„Ani jednoho z podnikatelů, kteří se na ČOI obrátili s tím, že u nich byl inspektor a choval se podezřele, přitom inspekce nekontrolovala," uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Jak dodal, zřejmě falešný inspektor vzbudil u jednoho z kontrolovaných podezření. „Proto požadoval opětovné předložení průkazu. Na to údajný inspektor prý reagoval okamžitým opuštěním provozovny," popsal jeden z případů mluvčí ČOI.

V dalším případě měl falešný inspektor předložit průkaz, na kterém bylo uvedeno jméno Michal Přeučil. Pak údajně vybral od podnikatele pokutu 1 tisíc korun a bez zápisu odešel. Žádné další informace podnikatelé neuvedli, bylo jim doporučeno obrátit se na Policii ČR," doplnil Jiří Fröhlich s tím, že žádný inspektor Michal Přeučil u ČOI nepracuje.

Obchodní inspekce proto vyzývá další podnikatele v regionu, pokud se setkali s podobným jednáním a navštívil je údajný inspektor ČOI, který navíc nevystavil protokol o kontrole, aby se obrátili jak na místně příslušný inspektorát v Ostravě, tak také na Policii ČR. „Při případných kontrolách doporučujeme řádně prohlédnout předložené služební průkazy (jsou opatřeny hologramem) a varujeme především před jménem „Michal Přeučil", které bylo údajně uvedeno při jedné ze zmíněných kontrol na Ostravsku," vsdělil dále mluvčí ČOI.

Podnikatelé si podle něj v případě jakýchkoliv pochybností mohou vždy telefonicky ověřit totožnost inspektorů na místně příslušném inspektorátu. Skutečný inspektor navíc po každé kontrole (bez ohledu na výsledek) vystaví podnikateli písemný doklad, na kterém je uvedený příslušný inspektorát (s telefonním číslem), jména inspektorů (včetně služebních čísel) a také identifikace kontrolované provozovny. Jednu kopii podnikateli inspektoři vždy ponechají. Pokutu příkazem na místě smí inspektor uložit pouze do výše 5 tisíc korun za porušení zákona o ochraně spotřebitele. „Bez vytištěného a podepsaného dokladu a s vypsaným porušením konkrétních paragrafů rozhodně neplaťte inspektorům žádné peníze v hotovosti (vždy je navíc možné uhradit sankci i přímo na inspektorátu)," radí Jiří Fröhlich.