„Povoleno je použití pouze výrobků non derbis, tedy šetrných k přírodě a ekologii. Čili kulových pum na maximální průměr 125 milimetrů. Je stanoven zákaz používání hlasitých zvukových pyrotechnických efektů typu titanium salute, reportů a podobně. Hlasitost zvuku bude co možná nejvíce omezena na úroveň hlasitosti hudební produkce, aby ohňostroje byly co nejvíce soft,“ upřesňuje Křižák s tím, že se jeho společnost takto snaží o co nejšetrnější symbiózu s okolní krajinou.

„Před započetím ohňostrojů budou použity annonce, upozorňující okolí a prostředí na blížící se ohňostroje. Opatření byla přijata s ohledem na současné vnímání ohňostrojů a respektování názorů široké veřejnosti. Designéři se snaží co nejvíce přizpůsobit ohňostroje jedinečné lokalitě Hlučínského jezera a zároveň zachovat kouzlo ryzích ohňostrojů tak, aby diváci nepřišli o jedinečné zážitky úchvatných show,“ vysvětluje Deníku Michal Křižák z TARRA pyrotechnik..

Posudky odborníků

Podle hlučínské mluvčí Kristiny Skulinové se po minulých ročnících objevovaly jednotky případů, kdy na městský úřad dorazily stížnosti obyvatel na Festival ohňostrojů. V minulých letech si proto radnice nechávala zpracovávat i odborné posudky, jestli ohňostroje na jezeře neškodí životnímu prostředí, nebo neohrožují zde žijící živočichy. Deník má tyto posudky k dispozici. K věci se například v roce 2018 vyjadřoval v podrobné zprávě Český hydrometeorologický ústav, jehož pracovníci celé tři dny po dobu konání festivalu měřili kvalitu ovzduší.

„Z výsledků kontinuálního měření plynných znečišťujících látek a analýzy koncentrací těžkých kovů a suspendovaných částic vyplynulo, že ač v některých případech dochází k prokazatelnému zvýšení koncentrací konkrétní látky PM10 a PM25, nedošlo k překročení žádného imisního limitu,“ uvádí meteorologové. Podněty se v roce 2016 nebo 2018 zabývala třeba také Česká inspekce životního prostředí, v roce 2016 i odbor životního prostředí hlučínské radnice. Posudky konstatují, že ohňostroje na štěrkovně volně žijící ptactvo neruší.

Všechny tři ohňostroje a náklady s festivalem spojené finančně zajišťuje společnost TARRA pyrotechnik. „Hluková a emisní měření z předcházejících ročníků jsou k dispozici na Městském úřadě v Hlučíně. Rovněž jsou k dispozici studie ornitologů a protokol o kontrole vyplývající se zákona o ochraně přírody a krajiny. Hlukové hodnoty bouřek, blesků, jiných povětrnostních vlivů a několikahodinových zvukových produkcí, koncertů a festivalů zdaleka převyšují hodnoty ohňostroje, trvajícího pouze dvanáct minut,“ píše domácí pořadatelská společnost s tím, že akustické hodnoty minulých ročníků festivalu byly zcela v normě. A znovu zopakuje, že i přesto byla letos přijata opatření, která mají hluk z ohňostroje mírnit.

Obrovská divácká kulisa

Festival ohňostrojů je pro pozorovatele a příznivce těchto show obrovským lákadlem. V uplynulých čtyřech ročnících zavítalo na jezero sledovat ohňostroje podle města vždy kolem deseti tisíc návštěvníků.

„Krmáš je tradiční vzpomínková slavnost na posvěcení kostela, proto posvícení. A právě ohňostroj je to, co bývá vrcholem oslav nejen u nás, ale i v zahraničí. Navíc spojení akce města, tedy Hlučínského krmáše a akce společnosti TARRA pyrotechnik, čili Festivalu ohňostrojů, vnímáme jako vhodné zvláště s ohledem na propojení dvou akcí do jednoho víkendu. Máme za to, že není ideální pořádat u jezera každý víkend zvukově, dopravně, produkčně i personálně náročnou akci. Rádi propojujeme kulturní, sportovní i společenské akce, ale je třeba je vyvažovat klidem a soukromím pro občany města. Předem avizované a regulované ohňostroje jsou, dle našeho názoru, vstřícnější k občanům i životnímu prostředí, oproti těm náhodným, například v rámci oslav Nového roku,“ dodává Kristina Skulinová.