Zaznělo to na konferenci Transport, kterou v uplynulých dvou dnech pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Firmy také požadují, aby se projekt vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, kterým by se podniky z kraje dostaly přímo na vodní cesty, stal součástí transevropské dopravní sítě TEN-T.

tak by se totiž tento investičně náročný záměr mohl realizovat, protože by byl zajištěn přísun nutných finančních prostředků z EU. „Devadesát procent průmyslových podniků stojí u vody, pro firmy z Moravskoslezského kraje to ale neplatí a je to pro ně velký handicap," uvedl prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš.

To potvrdil také Jan Skalický, který je pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR. „Moravskoslezský kraj je nejvíce postižený chybějícími vodními cestami. Zdejší průmyslníci, se kterými jsem jednal, potvrdili, že vodní cesty potřebují. Jejich poptávka je pro nás důležitá pro jednání s vládou o investicích do vodní dopravy," řekl Jan Skalický.