Moravskoslezský kraj nadále trpí dlouhodobým úbytkem obyvatelstva. Výjimkou byl podle dat statistického úřadu jen minulý rok, kdy počet obyvatel nepatrně narostl v důsledku války na Ukrajině. Odborníci z Moravskoslezského paktu zaměstnanosti upozorňují, že setrvale klesá především počet lidí v produktivním věku, což se stále více negativně odráží na stavu místního trhu práce.​

K poslednímu dni minulého roku bylo v Moravskoslezském kraji zaměstnáno 561 tisíc osob, a to nejčastěji na pozicích pracovníci ve službách a prodeji; specialisté; obsluha strojů a zařízení, montéři; řemeslníci a opraváři.​

Ostrava. Ilustrační foto.
Společnost Heimstaden i letos do oprav bytů investuje téměř dvě miliardy korun

Tito lidé byli nejčastěji zaměstnaní ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a ve velkoobchodě a maloobchodě. ​Podíl nezaměstnaných osob dosáhl k 31. červenci 2023 hodnoty 4,9 procent. Horšího výsledku dosahuje pouze Ústecký kraj s 5,4 procenty. Okresy Karviná (8,2 procent), Bruntál (5,9 procent) a Ostrava-město (5,1 procent) zároveň patří do první desítky okresů s nejvyšší nezaměstnaností v Česku. Ostatní okresy v kraji vykazují naopak nižší podíl nezaměstnaných osob, než je český průměr.​

Dlouhodobě je nejvíce volných pracovních míst na pozicích pro obsluhu strojů a zařízení, montéři (4 277) a na pozicích pro řemeslníky a opraváře (2 721).​ Nejvíce uchazečů o zaměstnání je naopak na pozicích pro pomocné a nekvalifikované pracovníky (14 662).​

Ceny pohonných hmot stále stoupají vzhůru. A vyloučit nelze ani zdražování v příštích týdnech
Paliva zdražují po celé ČR. Marže máme podprůměrné, hájí se pumpaři

Struktura nezaměstnaných představuje velký problém do budoucnosti. Pro osoby s nízkou kvalifikací je již dnes velmi obtížné najít uplatnění na trhu práce. Příchod trendů v podobě průmyslu 4.0 a digitalizace tento problém ještě prohloubí.​

Průměrný hrubý plat dosáhl v roce 2022 v Moravskoslezském kraji hodnoty 44 516 korun, průměrná mzda byla 38 451 korun. S výjimkou Prahy jsou tyto hodnoty srovnatelné napříč českými kraji.​

„Nejdůležitější zprávou pro celý Moravskoslezský kraj je, že se celková nezaměstnanost drží pod 5 procenty. Na druhou stranu platí, že máme nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a firmy musí o jejich získání a udržení velmi bojovat,“ vysvětluje ředitel projektu Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Martin Navrátil.

Kurýrka Rohlik.cz.
Rohlik.cz rozšiřuje svou službu do dalších míst. Nový sklad v Ostravě mění hru

Že mají firmy zájem o další zaměstnance a snaží se ty stávající co nejvíce udržet, potvrzuje i kvalitativní výzkum personální agentury Indicada.

„Moravskoslezské firmy letos navýšily mzdy​ v průměru o 7,5 procent oproti loňskému roku. Příští rok podle našeho průzkumu zvažují další růst o 6 až 8 procent,” doplňuje ředitel společnosti Indicada Tomáš Buchwaldek.​

Kromě navyšování mezd se firmy v kraji soustředí i na úpravu nabídky zaměstnaneckých benefitů. Data ukazují, že jejich oblíbenost se napříč pozicemi liší: Zatímco zaměstnanci na dělnických pozicích preferují stravenky, 13. a 14. plat nebo svozovou dopravu do zaměstnání, administrativní pracovníci oceňují především delší dovolenou, možnost pracovat z domova nebo flexibilní pracovní dobu.

Lisovna termoplastů Linasetu v Bruntále.
Ostravský BR Group dále expanduje. Na Opavsku a Bruntálsku koupil další fabriky

Z výzkumu také vyplynulo, že se firmy v Moravskoslezském kraji obávají snížení flexibility na trhu práce v důsledku omezení krátkodobých úvazků, které zvažuje vláda u dohod konaných mimo pracovní poměr.

Mnoho firem v Moravskoslezském kraji je na konci dodavatelských řetězců a jejich odběratelé jim často mění rozsah i složení zakázek — někdy i z týdne na týden. U pracovních pozic, na kterých nemohou garantovat stabilní práci, tak více než společnosti v jiných krajích potřebují zachovat velkou míru flexibility.

Další komplikací pro místní společnosti je nepružné zaměstnávání cizinců. Počet volných pracovních pozic v kraji dlouhodobě převyšuje počet lidí, kteří práci hledají.

Hutní společnosti Liberty Ostrava. Ilustrační foto.
Uzavření části koksovny v Liberty Ostrava vzbudilo v lidech obavy z propouštění

Podle personálního ředitele opavské strojírenské společnosti Ostroj Ladislava Botura budou mít moravskoslezské firmy bez dostatečného přílivu zahraničních pracovníků brzy potíže s plněním zakázek.

„Mají-li být místní společnosti konkurenceschopné na poli obchodu, musí mít zajištěny i konkurenceschopné podmínky v oblasti zaměstnávání pracovní síly. To mimo jiné znamená flexibilnější zaměstnávání zahraničních pracovníků. Je a bude to jedna z důležitých cest, jak místním firmám pracovní sílu zajistit,“ upřesňuje Botur.

O společnosti Indicada
Personální a pracovní agentura Indicada působí na trhu práce již 8 let. Specializuje se na Moravskoslezský kraj​ a má stálé pobočky v Ostravě, Havířově a Polsku​. Její tým 22 zaměstnanců pomáhá se zprostředkováním a hledáním zaměstnanců na dočasné pozice i do kmenového stavu. Je členem Asociace poskytovatelů personálních služeb a organizátorem HR klubu, který zastřešuje více než 100 významných personalistů Moravskoslezského kraje.

O Moravskoslezském paktu zaměstnanosti
Signatáři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti jsou Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti je nezisková organizace, která zahájila svou činnost na počátku roku 2011. Hlavním posláním projektu je pomoci lidem najít pracovní místo v kraji. Zaměřuje se na oblast kariérového poradenství, spolupráci škol a firem a problematiku trhu práce v Moravskoslezském kraji.