Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje proto podniká v současnosti řadu aktivit, které by jim v tom měly pomoci.

„Ve státech SNS má Česká republika ohromný prostor pro obchodně ekonomickou spolupráci. Na trzích těchto zemí je vysoký potenciál pro export i investice. Toho musí české firmy využít. Investiční příležitosti naší republiky a konkrétně Moravskoslezského kraje bychom měli více než dosud představit například i ruským investorům. Pozitivním příkladem takového investora je například velmi dynamicky se rozvíjející společnost MSA v Dolním Benešově," uvedl ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Radúz Mácha.

Rovněž Vysoká škola podnikání v Ostravě i na základě společné iniciativy se Sdružením pro rozvoj MSK zareagovala na poptávku ze strany zaměstnavatelů po specialistech v problematice exportu a importu do zemí SNS otevřením nové studijní specializace.

„Studenti prezenčního i kombinovaného studia mohou od září 2014 studovat problematiku s názvem Mezinárodní obchod ve státech SNS," upřesnila Petra Gavendová, obchodní ředitelka Vysoké školy podnikání v Ostravě.

Podle prezidenta Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Jana Skipaly současná výrazná orientace naší ekonomiky na západní evropské trhy není dobrá. „Naopak dynamické a perspektivní trhy, na které se nyní zaměřujeme, jsou ty východní. Například Kazachstán patří v tomto směru mezi takzvané štiky," uvedl Jan Skipala s tím, že export českých firem z regionu do Kazachstánu se slibně rozvíjí.

„Loni tam stavěla ostravská firma Merko betonárnu, letos jsou v plánu ještě dva velké projekty, je to stavba koželužny a závodu na výrobu děrovaných cihel. V nejbližší době také začne jedna z našich členských firem montovat závod poblíž Karakandy. Tyto zakázky budou realizovat firmy z Moravy a Slezska," dodal Jan Skipala.

Společenství nezávislých států zahrnuje devět bývalých svazových republik Sovětského svazu: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Uzbekistán a Turkmenistán. Z hlediska volného obchodu k nim lze přiřadit i Ukrajinu.