SERIÁL DENÍKU
Koho se nové nařízení týká a jaký vliv na životy nás všech bude GDPR mít?
Rychlý pohled očima odborníka poskytne čtenářům Deníku Jiří Klega, advokát ostravské kanceláře Jakovidis|Klega|Partners.
Do konce týdne se vám v jednotlivých dílech našeho miniseriálu budeme snažit přinést odpovědi na otázky, jak se změny dotknou jednotlivých institucí a skupin obyvatelstva škol a školek, živnostníků, lékařů, e-shopů a dalších.

Pokud rodiče někdy posílali škole peníze, může škola evidovat jejich číslo účtu nebo třeba e-mail. I ty ovšem patří mezi osobní údaje, kterých školy, školky a příspěvkové organizace zpracovávají spoustu. Od studentů a žáků, pedagogů i dalších zaměstnanců.

Některé rodiče tak se zavedením posíleného Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) možná čeká nové kolečko souhlasů se zpracováním údajů jejich dětí i jich samotných. Podle právníka Jiřího Klegy z ostravské advokátní kanceláře Jakovidis|Klega|Partners nemusí vedení škol často ani tušit, že ke zpracovávání údajů potřebuje souhlas. Nebo mohou data být v rukou někoho úplně jiného třeba správce sítě. Citlivé údaje, jako jsou například zdravotní stav dítěte nebo údaje o rodinných vztazích, spadají navíc pod ještě výraznější kontrolu.

„Učitelé, správci sítě či jiné osoby si nemusí mnohdy ani uvědomovat, že zrovna zpracovávají osobní údaje,“ říká advokát Klega. I někteří učitelé se tak budou muset naučit, jak s údaji zacházet, aby se škola při případné kontrole nedostala do potíží. Pojistit se více souhlasy od rodičů je tedy pro instituce namístě.

O CO SE POSTARÁ NOVÝ POVĚŘENEC?

Do škol navíc přibude i nová funkce speciálního pověřence pro ochranu osobních údajů. „To je samozřejmě určitá komplikace navíc. Pověřenec by se měl orientovat v právní úpravě GDPR, včetně evropské legislativy, a průběžně také v rozhodovací praxi, která teprve nastaví některá výkladová pravidla nařízení,“ vysvětluje advokát Klega.

Pověřencem se ale nemůže stát zaměstnanec v pozici vedoucích personálních oddělení či jiných oddělení, kde se určují pravidla pro zpracovávání osobních údajů.

Školy tak nejspíš budou muset přijmout dalšího zaměstnance nebo externího pověřence, který ovšem neponese odpovědnost za nedodržení povinností ochrany osobních údajů. „Ta leží vždy na správci či zpracovateli,“ dodává Klega. S pověřencem vzniknou školám i nové výdaje, od kterých si ale mohou ulehčit třeba tak, že pro několik institucí přijmou jednoho společného externího pověřence, ať už advokáta nebo jiného odborníka na GDPR.

Markéta Sulková