„Všechno začalo už za mých mladých let, kdy jsem byl velmi aktivní ve všech směrech. Věnoval jsem se sportu, organizoval sportovní akce a byl členem místního požárního sboru v Řece. Už za komunismu v době svého učení v oboru instalatér i po vyučení jsem de facto začal podnikat, když jsem se snažil lidem v obci i blízkém okolí provádět instalace topení, vody a plynu. Takto vypadaly mé začátky,“ uvedl Bohuslav Hamrozi.

„Tenkrát jsem používal pro podnikání vlastní rodinný dům v Řece. Ostatně v něm dodnes bydlím. Podnikatelské aktivity jsem začal postupně rozšiřovat na okolní vesnice a města Třinec, Český Těšín, Frýdek-Místek aj.,“ poznamenal Hamrozi a dodal, že v roce 1994 odkoupil od Stavebního Bytového Družstva Těšíňan vybydlený dům, který zrekonstruoval a udělal z něj provozovnu své firmy.

Loajalita zaměstnanců

„O dva roky později jsem od Městského úřadu Třinec odkoupil taktéž vybydlený dům nedaleko úřadu s vizí udělat z něj sídlo firmy. V té době jsem podnikal jako fyzická osoba, ale měl jsem zaměstnance a firma se rozvinula až do necelých sta zaměstnanců. Nejvíce práce jsem dělal právě pro město Třinec a pro Stavební Bytové družstvo Těšíňan,“ popsal Hamrozi.

V roce 2001 došlo k transformaci fyzické osoby firmy Bohuslav Hamrozi na právnickou osobu Hamrozi s. r. o. se sídlem v Třinci.

„Takto je tomu doposud. V letošním roce oslavujeme výročí 30 let od doby, kdy jsme nepřetržitě na trhu,“ řekl Hamrozi a dodal, že má radost z toho, že se firma neustále rozrůstá.

„Chtěl bych poděkovat zaměstnancům firmy. V dnešní době je to rarita, ale přibližně devadesát procent zaměstnanců pracuje ve firmě déle než dvacet let. A na to jsem patřičně hrdý,“ zdůraznil.

Technické vzdělávání

Vzhledem k tomu, že Bohuslav Hamrozi vede svou firmu už třicet let, snaží se hodně angažovat také v oblasti technického vzdělávání ve stavebnictví a v oboru technická zařízení budov.

„A to jak ve firmě, tak směrem ke studentům a učňům. Nejen u nás v regionu, ale také na celorepublikové úrovni. Mé snažení vyústilo v to, že jsem se před devíti lety stal prezidentem Cechu topenářů a instalatérů České republiky. Momentálně jsem také už třetí období členem dozorčí rady Hospodářské komory České republiky,“ přiblížil Hamrozi.

Ten se nejen prostřednictvím cechu snaží řemeslo jako takové co nejvíce propagovat a zvýšit o něj zájem u mladší generace.

„Je to jedna z priorit cechu. V regionu jsem známý tím, že se snažím mladé lidi ovlivnit v tom smyslu, aby viděli v řemeslech dobré živobytí do budoucna. Dobří řemeslníci mohou časem vstoupit do podnikání a zapojit do něj své rodiny. Jsem spoluautorem několika vzdělávacích projektů pro řemeslníky, vedoucím pracovní skupiny a garantem mistrovské zkoušky v oboru instalatér-topenář,“ řekl Hamrozi.

Čerstvý důchodce

A jak se Bohuslav Hamrozi cítí jako čerstvý důchodce?

„Zvykám si na novou životní etapu. Jako důchodce se vůbec necítím. Naopak se stále snažím aktivně působit a pracovat ve všech činnostech, kterým jsem se doposud věnoval. Své zkušenosti předávám mladší generaci, nejen ve firmě. A aby toho nebylo málo, vedu ještě volejbalový klub veteránů v Ropici. V rodné Řece se snažím být nápomocný veškerému dění,“ uzavřel Hamrozi.