Žadatelé mohou obdržet na své projekty až 20 tisíc korun. Přihlášky je možné podat jen on-line na webových stránkách společnosti do 9. dubna 2020.

„U nás v Nošovicích je společenská odpovědnost nedílnou součástí naší firemní strategie. Jsme si vědomi odpovědnosti vůči lidem, kraji i zemi. Nepolevujeme a posouváme naši vizi „pohnout světem společně“ dál. Klíčovými pilíři jsou pro nás technické vzdělávání, ekologie a podpora našeho okolí,“ uvedla Barbora Hermanová z oddělení Vnějších vztahů.

Nošovická automobilka spustila tento grantový program poprvé v roce 2016. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby, podmínkou pro získání podpory je, aby do projektů byli aktivně nebo pasivně zapojeni zaměstnanci HMMC, kteří ve firmě pracují alespoň jeden rok. Příjemci grantů musí projekty realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Například v loňském roce firma podpořila pořadatele akcí určených dětem, pomohla organizacím věnujícím se lidem se zdravotním postižením. Prostředky směřovala také konkrétním hendikepovaným. Díky grantovému programu Společně získali příspěvky i organizátoři koncertů, tanečních přehlídek a dalších kulturních akcí napříč moravskoslezským regionem. Další statisíce korun šly v minulých letech na podporu sportovních aktivit. Celkem bylo podpořeno 35 projektů.

Minimální výše příspěvku na jeden projekt činí 5 tisíc korun, maximálně lze zažádat o 20 tisíc korun. Společnost HMMC se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů maximálně do výše 50 procent.

Žádosti na letošní granty lze podávat on-line na https://hyundai-motor.cz/o-spolecnosti/grantovy-program/a to od 9. března do 9. dubna. Podpořené projekty vybere komise složená ze zaměstnanců HMMC i odborníků. Celkem firma plánuje rozdělit mezi žadatele 640 tisíc korun.