Proti usnesení není přípustné odvolání a insolvence podniku tak skončí dnem nabytí právní moci daného usnesení. Informovala o tom mluvčí společnosti Eva Kijonková.

Vítkovické strojírny se do insolvence dostaly pod vedením někdejších majitelů krátce poté, co jim po odkupu částí VPE došel kapitál. Pro reorganizaci našly strategického partnera v podobě společnosti Vítkovice energetické strojírenství (VES), kde jsou podílníky firmy Jaroslava Strnada a Martina Ulčáka.