Vloni bylo do náhradní rodinné péče či do osvojení přijato 90 dětí. O nějakou formu náhradní rodinné péče v loňském roce požádalo 130 žadatelů.

„Moravskoslezský kraj podporuje náhradní rodinnou péči a zejména pěstounskou péči na přechodnou dobu. Pro přechodné pěstouny pořádá také pobyty na horách. V Horském hotelu Excelsior v Horní Lomné jim poděkoval ináměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová s tím, že další pobyty se tu uskuteční v říjnu a v listopadu.

Několikadenní pobyty pěstounů jsou financovány s pomocí evropských peněz v rámci projektu Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji.

| Video: Youtube

„V našem kraji je spousta malých dětí, které z nejrůznějších důvodů přišly o rodiče. Osiřely po nehodách, nebo se o ně biologičtí rodiče nejsou schopni postarat. A právě díky pěstounům na přechodnou dobu, kteří o ně pečují, než se pro ně najde trvalé řešení, nemusejí být v ústavu nebo se stěhovat z rodiny do rodiny,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil a dodal: „Chceme v neformálním prostředí pěstounům poděkovat za jejich práci a také zjistit, co by ještě potřebovali, jaké kompetence a vybavení jim chybí.“ 

V sobotu 23. září se v Trojhalí Karolina v Ostravě uskuteční akce Den rodin aneb Spolu ruku v ruce. Jedná se aktivitu v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“. Hlavním cílem akce je přiblížit život neformálních pečujících o osobu s postižením a také pěstounské péče široké veřejnosti.

„Od roku 2017 až do roku 2022 se nám sešlo 870 žádostí o náhradní rodinnou péči, ať už o osvojení pěstounstvím nebo pěstounství na přechodnou dobu. A zároveň se nám podařilo dostat mezi pěstounské a náhradní rodiny 594 dětí, které by jinak vyrůstaly v dětských domovech,“ popsal Jiří Navrátil.

| Video: Youtube

Máte zájem o pěstounskou péči? Jak na to vám poradí kampaň na webu Dejmedetemrodinu.msk.cz zde.

„Ochota nabídnout zázemí, péči a lásku dítěti, které by jinak muselo žít v dětském domově, je úžasná. Pěstouni mají velké srdce, neskutečnou obětavost a často obrovskou trpělivost,“ uzavřel náměstek hejtmana Jiří Navrátil.