Aktuální verze Pocitové mapy ukáže i srovnání, jak se po několika letech změnily názory obyvatel na projevy klimatické změny v různých částech města. Veřejnost byla do tvorby pocitové mapy zapojena již v roce 2017. Výsledky byly zapracovány do Adaptační strategie města, která uvádí konkrétní projekty k realizaci.

„Praktické fungování města nejlépe znají ti, kteří v něm žijí, pohybují se v něm nebo jen tak tráví volný čas. Proto chceme opět oslovit obyvatele a návštěvníky Ostravy a aktivně je zapojit prostřednictvím elektronické pocitové mapy a ankety do tématu snižování negativních vlivů města na změny klimatu a jeho lepší adaptaci na tyto změny,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Více o projektu se dočtete na webu Fajnova.cz zde.