Žáci osmých a devátých ročníků měli už posedmé příležitost seznámit se s největším průmyslovým areálem v zemi. V rámci prohlídky se podívali do provozů, vyslechli si přednášku o výrobě, ekologii, bezpečnosti práce a soutěžili o věcné ceny.

„Je obtížné najít kvalifikovaného odborníka, studentům proto ukazujeme atraktivitu a perspektivu technických oborů, abychom povzbudili jejich zájem o technické vzdělávání," uvedla Věra Válková, koordinátorka projektu z ArcelorMittal Ostrava.

Velký ohlas měla podle ní mimo jiné i exkurze do Středojemné válcovny. Rozvoj středního a vysokého školství orientovaného na hutní a strojní obory je v Moravskoslezském kraji velmi důležitý. Proto kunčická huť spolupracuje nejen se základními, ale i středními a vysokými školami v kraji.

K TÉMATU

„Vytančili" 30 tisíc Na 9. ročníku akce Advent plný andělů „vytančili" účastníci přes 27 tisíc korun. „Tanečníci se svým výkonem zasloužili o výtěžek v celkové hodnotě 27 182 korun, které kunčická huť zaokrouhlila na 30 tisíc korun, a rovným dílem věnovala třem vybraným neziskovým projektům," informovala mluvčí ostravského ArcelorMittalu Barbora Černá. O tom, které tři z dvaceti projektů se o částku podělí, rozhodlo hlasování na webových stránkách akce, nebo přímo během večera. Nejvíce hlasů získaly projekty Pomáhejte podávat tlapky s námi (Podané ruce, z. s.), Plavecký sen (SK Kontakt Brno) a Letní prázdninový pobyt pro děti s diabetem bez rodičů (Dítě s diabetem, o. s.).